Mens en rekke jernbaneprosjekter setter på brekket, tøffer Vestfoldbanen videre med økt fart: – Dette er veldig viktig for oss

Mens flere jernbaneprosjekter blir satt på vent på grunn av en enorm budsjettsprekk, tøffer Vestfoldbanen videre.