Stall Second Chance på Tjøme omskolerer travhester og åpner rideskole for ubemidlede barn.