Her lokalt er da også den lange valgkampen i gang, ikke minst ved at toppkandidatene for lengst er utpekt. De to sittende Ap-ordførerne, Anne Rygh Pedersen i Tønsberg og Jon Sanness Andersen i Færder, går begge for en ny periode, og utfordres i første rekke av Høyre-kandidatene Frank Pedersen i bykommunen og Tom Mello i øykommunen. Alle fire er garvede lokalpolitikere med evne til å sette dagsorden inn mot valgdagen 11. september.

Regjeringspartiene har fått en tøff inngang til valgåret, med kraftig fall i oppslutningen på de 15 månedene som er gått siden seieren i stortingsvalget 2021. Sakene de vant dette valget på er i stor grad skjøvet i bakgrunnen. Nå er det krigen i Ukraina og økte bo- og levekostnader som preger folks hverdag. Vi kan heller ikke se bort fra at koronapandemien kan bli et politisk tema igjen.

Ap og Sp greier åpenbart ikke å score politiske poeng på sin kriseledelse, slik Erna Solberg & co. gjorde på sin stødige pandemihåndtering for to år siden. Meningsmålingene tyder tvert imot på at folk savner den forrige statsministeren. Slitasjen og misnøyen etter åtte år med borgerlig regjering virker å være glemt. Men det er åtte måneder igjen til valget, og stillingen mellom borgerlig og rødgrønn side står og vipper i mange kommuner, deriblant Tønsberg. Gode lokale valgkamper kan dermed avgjøre mye. Blant annet derfor bør høstens valg i Tønsberg og Færder handle om mer enn Erna og Jonas.

For det mangler ikke lokalt konfliktstoff å lage valgkamp av: Offentlig contra privat drift av sykehjem og andre velferdstjenester, boplikt på øyene, byutvikling og arkitektur, klima, miljø og trafikkløsninger, eiendomsskatt, jordvern og utbygging av næringsområder. I mange av disse sakene står velgerne i Tønsberg og Færder overfor klare ideologiske veivalg. De fortjener å synliggjøres i en god lokal valgdebatt. Det er det Tønsbergs Blads jobb å bidra til.

Derfor vil våre debatt- og leserbrevsider fortsatt stå åpne for alle synspunkter og ytringer såfremt de ikke bryter med grunnleggende etiske retningslinjer. Meningsstoffet vil også fortsatt være gratis tilgjengelig i vår nettutgave. Det samme vil det lokalpolitiske nyhetsstoffet være frem til valget.

Samtidig har vi også ambisjoner om selv å sette dagsorden gjennom de sakene vi selv lager nyhetsjournalistikk om. Dette er ikke blitt mindre krevende i en digital nyhetshverdag som lever døgnet rundt, og med sosiale medier som en viktig konkurrent. Samtidig trenger den lokale valgkampen medier som kan gå politikerne, deres løfter og påstander nærmere etter i sømmene. Det blir opp til deg som leser å vurdere om vi gjør den jobben godt nok.