Gå til sidens hovedinnhold

Mer lek – mindre testing!

Små barn lærer aller best gjennom lek. Derfor vil KrF at førsteklassingene skal få et annerledes skoleår, med mer lek og mindre testing.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tusenvis av fem- og seksåringer gjør seg klare til å begynne på skolen, og de aller fleste er fulle av forventning og lærelyst. Jeg håper alle får en god start på skolegangen, og jeg vet at lærerne gjør en fantastisk jobb med å ta dem godt imot. Likevel blir overgangen fra barnehage til skole krevende for mange.

Mange tenker at det er viktig å komme i gang med tradisjonell undervisning så tidlig som mulig. Norge er en kunnskapsnasjon, og vi er naturligvis opptatt av at elevene skal lære så mye som mulig. Derfor vedtok Stortinget i Reform 97 at barna skulle begynne på skolen ett år tidligere. Men det finnes ingen dokumentasjon som viser at skolestart for seksåringer har gitt mer læring. Derimot har det ført til at barna, mange av dem fulle av energi og med lopper i blodet, må tilpasse seg skolehverdagen ett år tidligere.

Da Reform 97 ble gjennomført, var det en forutsetning at førskolepedagogikken skulle ligge til grunn i førsteklasse. Slik har det ikke blitt. Selv om mange lærere i småskolen er bevisste på å skape en variert hverdag for de yngste elevene, er både lærerne og elevene en del av et system som styres av kompetansemål, læringskrav, testing og rapportering.

KrF ønsker å erstatte dagens førsteklasse med en «førskoleklasse». Førskoleklassen skal være en del av skolen, men være basert på førskolepedagogikken i tråd med den opprinnelige intensjonen i seksårsreformen.

Dette handler ikke om at KrF har lavere ambisjoner for elevenes læring enn andre partier. Tvert imot. Vi tar på alvor at læring gjennom lek og lekbaserte læringsaktiviteter er den beste måten å lære på når barna er små. Og vi er opptatt av at alle elevene skal lykkes. Da må vi legge til rette for gode overganger, holde liv i nysgjerrigheten og lærelysten, og skape gode mestringsopplevelser. Da må vi ikke presse fem- og seksåringer inn i trange rammer som mange av dem ikke er klare for. Skolen må tilpasse seg barna – ikke omvendt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.