Mette opplever mange nestenkollisjoner på gangveien: – Syklister må bruke ringeklokka

Ofte er det et spørsmål om det er bilisten eller syklisten som har rett, men hva med syklister og fotgjengere?