De Grønne erkjenner at mange eldre og uføre er ensomme, og at ensomheten kan forsterkes av målet om effektivitet og situasjoner der mennesker erstattes med velferdsteknologi.

I et velferdssamfunn skal vi ha omsorgstjenester som bidrar til gode liv for de som trenger støtte og for deres pårørende. Mennesker med omsorgs- eller rehabiliteringsbehov skal møtes med verdighet og respekt og gis reell innflytelse over egen hverdag. Det betyr at tilbudet skal tilpasses den enkelte, og ikke standardiseres. Vi vil ha et sterkt offentlig omsorgstilbud, men mener at ideelle og private aktører kan gi større mangfold og være et positivt supplement.

Sosiale nettverk og fysisk aktivitet er viktig for å forebygge sykdom og lidelser, samtidig som det kan redusere eller utsette den enkeltes behov for hjelp fra det offentlige. Seniorkollektiver, nettverk der beboere lett kan ta vare på hverandre og tilrettelegging av aktiviteter på tvers av generasjoner kan øke livskvaliteten for eldre og redusere ressursbruken for kommunene.

Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg vil utrede muligheten for et tverrfaglig team i kommunen som arbeider for mer tilrettelegging av bolig for hjemmeboende eldre.

Vi vil også arbeide for livsgledesertifisering i eldreomsorgen gjennom å sikre god tilgang på musikk, kultur, natur, dyrekontakt og samarbeid med barnehager og skoler. Sansehager ved kommunens sykehjem og tilbud om en tur ut i naturen minst en gang i uka er tiltak som kan bidra til økt livskvalitet. Vi mener også det er viktig at det serveres apetittvekkende og næringsrik mat, gjerne lokalprodusert og økologisk.

Hvis du er enig med oss bør du stemme Miljøpartiet De Grønne. For mennesker og miljø.