Det er både sårt og hårreisende å lese om Jørgen og alle de andre som mister støttekontaktordningen sin i Tønsberg kommune. Nok en gang rammes de svakeste i samfunnet. Tønsberg har nå blitt en Ap styrt kommune som jeg har store forventninger til. Ap er et sosialdemokratisk parti som er tufta på «å skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd». Det bør være unødvendig å minne dagens politikere om Aps kamp for en velferdsstat for alle, solidaritet, fellesskap, fattigdom, normal arbeidsdag, stemmerett mm. Alt til gode for alle i samfunnet, men kanskje til beste for de svakeste.

At dere tør å stryke en budsjettpost som fratar sårbare mennesker et lyspunkt i hverdagen som for dem betyr så mye, er bare uendelig trist. Det må være lov å be dere lete på topp og mellom leder nivået. Med alle nedskjæringene må det etter hvert ikke bli mye igjen å lede eller administrere?

Tønsberg kommune har vedtatt et slagord «Tønsberg, der barn ler». Fortsetter dere å kutte som dere gjør, vil slagordet bli til «å grine av». Som Ap velger håper jeg dere snur i saken, hvis ikke er jeg redd for at jeg og flere med meg snur oss i stedet.