Slike saker er ny fastlandsforbindelse for Færder, boligpolitikk og innføring av eiendomsskatt.

Når det gjelder fastlandsforbindelsen har Høyre spesielt frontet, med støtte fra Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, med god hjelp av Arbeiderpartiet, en sak hinsides all fornuft, der politikerne har gått helt av skaftet mht. pengebruk, skyhøye bompenger, som rammer svært uheldig sosialt, enorme miljøskader og som savner sidestykke i stormannsgalskap der dette gigantprosjektet ikke på noe som helst vis kan begrunnes i dagens og fremtidens trafikkbelastning. Helt tragisk, rettere sagt idiotisk, når Østalternativet beviselig scorer svært høyt på alle parametere.

LES OGSÅ: Bypakke Tønsbergregionen – hvor står vi nå?

Folketallet er synkende i Færder kommune, noe som gir grunnlag for bekymring for skatteinntektene, inntekter som skal finansiere vår velferd, herunder eldreomsorg, andre helsetjenester, grunnskole m.m. – kvalitativt gode tjenester som er viktige for vår velferd og et stabilt demokratisk klima. Synkende folketall og skatteinntekter, samt høye bompengesatser, fører oss over til en mislykket boligpolitikk.

LES OGSÅ: Rolleblanding og stormannsgalskap i Færder kommune

Eiendomsspekulanter

Siden 90-tallet har kommunen opptrådt mer som durkdrevne eiendomsspekulanter og solgt tomteområder til høystbydende, slik at boliger på slike arealer selges til god markedspris. Er det rart at folketallet går ned som følge av at førstegangsetablerere må finne andre steder å bosette seg?

Det er på høy tid å innse hva som er den rådende situasjon, der det stadig bygges rådyre leiligheter kun for den godt voksne del av befolkningen, dessertgenerasjonen som virkelig trekker stigen opp etter seg, en generasjon som har solid kapital gjerne i form av store hus med god beliggenhet, hus få unge i etableringsfasen har råd til å kjøpe.

LES OGSÅ: Strandsoneforvaltning på ville veier

Her må det tenkes nytt, eller helst se tilbake til tiden før 90-tallet, da kommunen kjøpte opp tomtearealer, opparbeidet disse med infrastruktur og solgte selvbyggertomter til selvkost ved rettet salg til nettopp unge i etableringsfasen og spesielle tomter til boligsamvirke som praktiserte prisregulering ved videresalg av leiligheter. Slik politikk vil dessuten stimulere håndverksbedrifter som nå sliter.

Reduserte skatteinntekter fører også til spørsmålet om innføring av eiendomsskatt. Det er noe tragikomisk over mange negative holdninger til eiendomsskatt. Dette har åpenbart sammenheng med den vedvarende og ensidige negative agitasjonen fra høyresiden, som mange oppfatter som strutsepolitikk der det utvises stor uforstand knyttet til at velferd er basert på spleiselag der vi betaler skatt, også eiendomsskatt, etter evne til fellesskapet.

LES OGSÅ: På ett år har veipakka blitt nesten en halv milliard dyrere. Nå krever SV-Olav svar på hvor mye du egentlig må betale

Selvvalgt fattigdom

Med stadig større underfinansiering av eldreomsorgen, vil udekket behov i denne sektoren øke dramatisk i nær framtid i både Tønsberg og i Færder, hvilket til stadighet kommer til uttrykk i alvorlige kvalitetsavvik, dels med tragiske utfall. Det er da ganske utrolig at Færder og Tønsberg, som to av svært få norske kommuner, ikke skal ha eiendomsskatt. Dette er lokalpolitisk styrt offentlig fattigdom bestemt av lokalpolitikere og deres velgere som har gått seg ideologisk blinde, og som ofte har fritidseiendom i andre kommuner der de velvillig eller motvillig betaler eiendomsskatt.

LES OGSÅ: Befolkningsnedgangen vil redusere inntektene til kommunen med minst 10 millioner bare i 2019

Disse politikerne og deres velgere vil neppe akseptere dårlig standard på kommunale tjenester i hjemkommunen, et fenomen som bare vil øke ytterligere med tiden når yngre kravstore generasjoner oppnår skjells år og alder. De samme politikerne som nekter å innføre eiendomsskatt sender glatt bekymringsmelding til regjeringen og Stortinget om uretten de mener kommunen er utsatt for når hyttegjester og andre tilreisende er en belastning på kommunens budsjetter, grunnet deres rett til gratis kommunale helse- og omsorgstjenester, en ordning der det ikke er tillatt å sende regningen til tjenestemottakernes hjemkommuner. Det samme politiske flertallet sørger til alt overmål for å gi de rikeste svært stor og urettferdig skattelette.

LES OGSÅ: Randi fikk ikke de andre politikerne med seg

Det er ikke annet enn rett og rimelig at andre hyttekommuner har innført eiendomsskatt som en spleiseordning. Det er utrolig at spesielt Færder kommune, med sitt store hytteantall, ikke gjør det samme. Høyresiden må slutte med sin strutsepolitikk når de gjør fåfengte forsøk på å bortforklare at regninga skal betales når alle effektiviseringsgevinster for lengst er brukt opp.

Min stemme går denne gangen til et parti og til listekandidater som fronter ovennevnte saker.