Tønsberg-ungdom hentet av politiet på Holtan ungdomsskole: – Jeg kan ikke huske at vi har hatt slike episoder de seneste årene

Det skal ha vært flere episoder mellom ungdommer i Horten og ungdommer i Tønsberg den siste tida. Det skal også ha vært utvekslet trusler på sosiale medier. Det blir tatt på største alvor, både av skolene og av kommunene.