Regjeringens tvangssammenslåing av fylker og kommuner har vært en skandale fra første stund. Vestland er blitt en region hvor halve Vestlandet mangler, Viken er en hovedstadsregion uten hovedstad, og regionen Troms og Finnmark blir en gigant større enn Finland. Overalt valser de ned motstand i fylkesting og meningsmålinger.

Våre autoritære og udemokratiske regjeringspartier bryr seg lite om folkeviljen – 87 % nei i Finnmark er ikke nok! – og handler stikk i strid med dem som har valgt dem. For det er folket og ikke seg selv de skal representere, disse blinde forkjemperne for sentralisering og stordrift. Folk vil nemlig ikke ha det sånn, de vil ha nærhet, oversikt, lokalmiljø, korte avstander og mulighet for innflytelse og deltakelse i mindre enheter. I Østfold, Akershus og Buskerud som skal bli Viken – fra Hardangervidda til Svinesund – har alle tre fylkesting og store flertall i meningsmålinger gått imot. Det nye fylkestinget for Viken har nå vedtatt å oppløse seg når vi får ny regjering, og skroter et samfunnshus i Bærum til én milliard, det er nok av andre ting å bruke penger på. Samme vedtak har også Troms og Finnmark gjort, og i Vestland arbeides det for det samme. Det avgjørende er hva Ap gjør, går de imot dette, vil partiet fortsette nedturen. Men: Valget har også vist dem at det ikke lønner seg å ligne for mye på Høyre. For de har jo ikke vært «utydelige» – bare støttet Høyres reformer.

I forrige periode het det i programmet til Frp: «Partiet skal alltid følge resultatet av en folkeavstemning.» Men så var de altså ikke så glade i folket likevel, og i partiet «for folk flest» (eller «med skattelette for rikinger flest») heter det nå trolig: Skitt i folket – leve Frp! For regjeringen holder fast på tvangstrøya. Ved valget fikk regjeringspartiene 36 % – en voldsom protest mot utviklingen, men pisken skal utrolig nok fortsette: På statsbudsjettet skal 227 lokale skattekontorer nå reduseres til 56! Regjeringen trekkes mot nederlaget som selvmorderen mot stupet – de vil ut av regjeringskontorene.

Mange trodde at KrF og Venstre (Lille-Høyre) skulle være litt «bedre». Slik gikk det ikke. Først ljugde de om at de ikke skulle i regjering. Og nå skaper de flertall for alt dette som folk ikke vil ha: Fjernpolitireformen med fjernere politi, nedlagte passkontorer, nedlagte trafikkstasjoner, nedlagte NAV-kontorer, sykehus, fødeavdelinger, skattekontorer og undervisningssteder, og nå vil de redusere lokale tingretter fra 60 til 22. Nedleggingstrollene går fullstendig berserk, og arbeidsplassene suser ut av distriktene!

Dårligere for alle, mer flytting, større avstander, mer reisetid, mer bil og forurensing. Hva sier «grønne» Venstre? Arbeidsplasser legges ned, kommunen taper skatt, tusener mister jobben og må flytte, miljøer og familier brytes opp – til vanvittige kostnader, for kommunen og de som må flytte. På Nesna må 800 bort, Andøya skal miste 700 arbeidsplasser, Brønnøysund 50. Og kirurgen heter Erna, med Venstre og KrF som assistentleger.

Jeg må få nevne en lokal venstremann som i vår, da det ble avvist å bygge Manhattan på Tinghaugjordet, tok ordet ute foran forsamlingen og sa omtrent følgende: Vi i Venstre pleier å lytte til folk.

Årets skivebom. Stopp flosklene, respekter demokratiet og folkeflertallet i fylkene! Og stopp nedleggingshærverket!