Frps Morten Stordalen hevder i Tønsbergs Blad 14. juli at MDG ødelegger distrikts-Norge, fordi vi ikke deler Frps bilfanatisme. For Frp skal bilen ha forrang, uansett, og fortsette å settes på topp i prioriteringshierarkiet. Nullvekstmålet i biltrafikken har etter hvert blitt noe alle partier har fulgt MDG og sluttet opp om — bortsett fra Frp.

For MDG er bilen et transportmiddel, som må vurderes opp mot andre transportmidler. Det er ikke en menneskerett å påføre barna våre lungesykdommer, slippe ut CO2, ta opp verdifull plass og senke livskvaliteten i byene. Bil i by er den overlegent minst samfunnsøkonomiske måten å frakte folk på, og også el-biler lager helseskadelig svevestøv og tar plass.

I distriktene er saken en annen. Derfor har MDG programfestet å utbedre og sikre eksisterende veinettet, og for at det skal bygges ut 1000 nye ladepunkter i året for el-bil i Norge. I Tønsberg og Færder vil MDG gjennom bypakken styrke kollektivtilbudet og tilbudet til syklister og gående. Vi vil snu gjennomføring rekkefølgen slik at vi kommer i gang med klimatiltakene nå. Samtidig vil vi si opp intensjonsavtalen om bygging av den overdimensjonerte broen fra Ramberg til Smørberg. Bypakken vil ikke bare gjøre Tønsberg sentrum tryggere, vi må se på smartere løsninger for en billigere og mer effektiv kollektivtrafikk i distriktet rundt. Lignende tiltak vil MDG gjennomføre i hele landet, slik klarer vi å ha to tanker i hodet på en gang. Vi får mer for pengene og gjør samferdselen smartere og mer sosialt utjevnende. Det er god distriktspolitikk!

Ironien i dette er at det er «bilpartiet» Frp som har stemt for flest bompengeprosjekter på Stortinget, mens MDG har stemt for færrest. Ironien forsterkes ved at Morten Stordalen er transportpolitisk talsperson for Frp. At Frp nå kjenner på opprøret fra folk som ikke syns dette er noe kjekt, er forståelig. Men det blir flaut når Stordalen prøver å skylde på MDG for en situasjon Frp selv har skapt. Frp gjør distrikts-Norge fattigere, og skyver regninga over på klimaet og de som har minst.

MDG gjør det motsatt. Landsmøtevedtaket vårt om karbonavgift til fordeling (KAF), som Stordalen ikke liker, vil ikke bare komme folk flest, men alle til gode. De som forurenser mest, vil derimot måtte betale mer — slik det bør være. Frp mener som kjent at den fremste menneskerettighet, er å kunne ødelegge for andre. MDG mener det er frihet fra forurensning og et levelig klima i fremtiden.

En ting til slutt: Lan er miljøbyråd i Oslo, Morten. Neste gang du eller dine kommunikasjonsrådgivere skriver i Tønsbergs Blad, er det fint om du adresserer dine synspunkter til oss som er lokalpolitikere her. Eller har du glemt hvor du kommer fra?