(Siste)

– Vi får mange henvendelser fra kunder som skaffer seg forsikring noen dager for sent, og som får gebyr fra myndighetene, sier fagsjef motor hos Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Trafikkforsikringsavgiften til staten ble innført 1. januar 2018. Den krever at du har lovpålagt ansvarsforsikring til kjøretøyet ditt. Den fungerer slik at hvis du kjøper en bil, men er uten forsikring, får du automatisk 150 kroner i bot hver dag helt til bilen er forsikret.

– Antallet uforsikrede biler er mer enn halvert siden 1. januar, så tiltaket har fungert godt, men 46.000 mangler fortsatt forsikring. Med 150 kroner i bot daglig tilsvarer det 6,9 millioner kroner, sier Ytre-Hauge.

En del kunder opplever også at avtalen deres blir avsluttet på grunn av manglende betaling.

– Trafikkforsikringsforeningen sender ut SMS til eieren den første dagen kjøretøyet er uforsikret, og da er det mange som fikser forsikringen med det samme og dermed unngår gebyr, uttaler Ytre-Hauge. (ANB)

Fakta om trafikkforsikringsavgift

Alle kjøretøy som betalte det som tidligere het årsavgift, skal betale trafikkforsikringsavgift til staten. Det gjelder alle kjøretøy over 7.500 kilo, med ansvarsforsikring. For eksempel gjelder dette:

  • Bensinbil og dieselbil med partikkelfilter .
  • Dieselbil uten partikkelfilter .
  • Motorsykkel .
  • Veteranbil, moped, traktor, snøscooter m. fl.