(Siste)

29 prosent av norske biler blir ikke godkjent ved EU-kontroll grunnet feil ved lysene, viser nye tall. Av 1,1 millioner lette kjøretøy som har gjennomgått periodisk kontroll hittil i år, ble over tre hundre tusen ikke godkjent grunnet feil ved lysene.

– Det er spesielt viktig å sørge for at alle lys virker som de skal. Dette er helt vesentlig for trafikksikkerheten, ikke minst nå i den mørke årstiden, sier Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL)

Høye tall

For mellomtunge og tunge kjøretøy er andelen enda høyere. Så langt er det i 2018 kontrollert nær 90 000 kjøretøyer i disse klassene, og her er det tett opp til 50 prosent som ikke ble godkjent grunnet feil ved lysene, ifølge senioringeniør Leif Magne Halvorsen i Vegdirektoratet.

– 14 prosent av de lette kjøretøyene ble ikke godkjent grunnet feil ved hovedlysene, og 32 prosent av de mellomtunge og tunge kjøretøyene ble ikke godkjent grunnet feil ved lykter for parkeringslys, baklys, lykter for toppmarkeringslys og sidemarkeringslys, sier han.

– Dette er overraskende høye andeler, og viser med all tydelighet at eierne må vise mer årvåkenhet, mener Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL).

Jevnlig sjekk

– Selv om man følger bilens serviceplan, er det fortsatt nødvendig å sjekke tilstanden selv med jevne mellomrom. Utstyret som sikrer at vi ser og blir sett kan vise seg avgjørende for å forhindre ulykker, sier Hansen.

Også i Vegdirektoratet synes man at andelen kjøretøy som ikke godkjennes ved periodisk kontroll er høyt, og at antallet registrerte lys-feil bør ned.

– Samtidig viser tallene at kontrollordningen fungerer ved at feil avdekkes og utbedres. Det er bra for trafikksikkerheten, sier Leif Magne Halvorsen.

Endrede regler

1. oktober ble det innført endringer i reglene som gjelder for montering av ekstra billys.

– Det er blant annet gjort lettelser som medfører at det ikke lenger er begrensninger i antall fjernlys eller lysstyrken fra disse. Men det er fortsatt krav om forsvarlig montering og typegodkjenning i form av at lyktene er E-merket, sier Arild Hansen i ABL.

Hvis kjøretøy har montert lys som ikke er godkjent, vil det bli registrert som en mangel ved en kontroll, ifølge Hansen.

– De justerte lysreglene inneholder også bestemmelser om bruk av LED-planke, symmetrisk montering, parkeringslys og integrering med bilens systemer når den har adaptive lykter. Det er viktig å gjøre seg kjent med dette før ettermontering, og bruke kvalifiserte leverandører. (ANB)