(Siste)

Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført Respons Analyse på vegne av Agder Energi.

Målet om at alle personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler ble satt i Nasjonal transportplan, men 78 prosent tror ikke regjeringen innfrir. 12 prosent tror nullutslippsmålet blir nådd.

Aller størst er skepsisen i Hedmark og Oppland, der fattige fire prosent tror nybilsalget i 2025 kun er nullutslippsbiler.

Mest tro på regjeringens ambisjon har folk i Trøndelag med 22 prosent.

Aldersmessig er det de yngste som har mest tro på elbilambisjonen. 24 prosent av de spurte mellom 16 og 24 år svarte at de tror det bare er nullutslippsbiler til nysalg i 2025. Til sammenlikning svarte bare 5 prosent mellom 55 og 64 år det samme.

– Til tross for gunstige subsidieordninger og en av verdens allerede mest elektrifiserte bilparker, blir ikke politikerne trodd på nullutslipps-ambisjonen. Spørsmålet blir om bilprodusentene kan leve på ambisjonen, og hvilke virkemidler politikerne kan bruke for å realisere ambisjonen, sier konsernsjef i Agder Energi Tom Nysted.

Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med Agder Energi-konferansen, og det er andre året på rad spørsmålet ble stilt befolkningen.

På ett år har nordmenns tro på elbiler falt noe, fra 15 prosent i fjor mot årets 12 prosent. (ANB)