Det er et tosifret antall mottakere av hjemmetjeneste som har sagt midlertidig nei til besøk.

– Det gjelder tjenestemottakere som klarer seg uten bistand en periode, eller de trenger sjeldnere besøk enn tidligere, da besøkene organiseres på en annen måte eller de får hjelp av eksempelvis ektefelle, sier Hilde Kari Maugesten.

LES OGSÅ: Hjemmesykepleier fortviler: – Sjefen har dratt på reise, og alt smittevernutstyret er låst inne på kontoret

– Alle skal få nødvendig helsehjelp

Ifølge Maugesten er begrunnelsen fra flere av dem felles dugnad, for å sikre at de som virkelig trenger hjelp – får hjelp.

– Alle pasienter får nødvendig helsehjelp, påpeker hun, før hun forklarer at det ikke er alle som føler de trenger like mye hjelp når for eksempel ektefelle eller andre kan bidra.

Også de som jobber i hjemmetjenesten begynner å kjenne på sykdom og karantene.

– Det er i overkant av 20 personer som er i karantene per nå. Dette antallet gjelder omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjenester samlet.

LES OGSÅ: Esmeralda må stenge dørene: – Vi åpner så snart det er trygt

Kan omdisponere ansatte i kommunen

Plan B er klar, skulle det bli utfordrende å opprettholde tjenestene:

– Kommunen har en kontinuitetsplan for slike situasjoner. Medarbeiderne i helse er forberedt på å trå til ekstra ved behov. Det er gjennomført en kartlegging av medarbeidere med helsefaglig kompetanse i kommunen samlet sett. Samtidig melder helsepersonell seg til tjeneste, sier Maugesten, før hun tilføyer:

– Behovet for eventuelt å omdisponere medarbeidere vil bli gjort fortløpende. Det er et godt samarbeid på tvers i kommunen, og en positiv holdning til å hjelpe hverandre.

LES OGSÅ: Bryllupsutsettelsene renner inn: – Vi har fått avbestilt alt, men ikke bryllupskaken

Har innført smitteverntiltak

Hjemmetjenesten har også gjennomført en rekke smitteverntiltak.

– Der hvor det ikke er helt nødvendig med dusj, tilbys lett kroppsvask. Med medisinutlevering er man så forsiktig man kan i henhold til kroppskontakt/berøring. Praktisk bistand vurderes til enhver tid, hva som må utføres, hva som kan utsettes osv., sier Maugesten.

– Alle disse tiltakene iverksettes for å begrense faren for smittespredning; både når det gjelder ansatte og ikke minst ovenfor sårbare, eldre pasienter.