Munnbind har en åpenbar preventiv effekt mot covid-19 smitte, men medaljen, eller rettere sagt munnbindet, har en bakside: det er laget av plast. Plast utgjør en av de største truslene i naturen. Men hva gjør vi da når begge utfall på kort og lang sikt har konsekvenser som er livstruende?

Tønsberg har vært en av stedene i Norge der covid-19 smitten har eksplodert de siste ukene. Dette har ført til strengere tiltak og et stadig hyppigere bruk av munnbind. Både på lokale steder utendørs, på kollektiv transport, i butikker og andre steder der vi ikke klarer å overholde 1-meter-regelen. Parallelt med dette har det også i mange år pågått en klimakamp mot avfall. En av disse avfalls-værstingene er plast. Hver dag ser jeg blå engangsmunnbind liggende rundt søppelkasser, i grøfter, langs veikanter og i fjæra. Media viser også stadige nye bilder av fugler som setter seg fast i trående på sidene av munnbindet og munnbind som havner i sjøen og ser ut som maneter som flyter rundt. Ikke minst er det sjødyrene som virkelig får kjenne på menneskers negative påvirkning på naturen.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Ifølge VG har beregninger fra det nasjonale italienske instituttet for miljøvern og -forskning beregnet at munnbind og engangshansker antas å medføre 300 000 tonn ekstra søppel (Kingsrød, 2020). Avfall i naturen er et kjent problem for oss alle, og viktigheten av å unngå forsøpling i naturen er en velkjent tikkende bombe for oss aller fleste. Men det kan virke som om at få enser de godt synlige munnbindene som ligger strødd ute i naturen som en blå løper mot en ventende miljøkatastrofe.

Et alternativ kan være at flere tar i bruk gjenbrukbare og vaskbare munnbind i stedet for engangsmunnbind. Flere tar også problemet i egne hender og syr sine egne munnbind. På den måten vil du både gjøre naturen og din egen økonomi en tjeneste.

Vi står ovenfor to store utfordringer som sammen skaper et dilemma, en situasjon hvor vi aner fatale konsekvenser i begge retninger, uansett om vi går for «pest» eller «kolera». Men med tanke på at det er usikkert hvor lenge pandemien vil vare, så er det viktig at vi handler nå for å forhindre nok en katastrofe som ikke bare angår oss mennesker, men også dyrene, naturen og planeten vår, og til syvende og sist vår egen eksistens. Rydd opp etter deg!