Nytt vikingskipsmuseum må ligge med nærhet til sjøen så rent museale utstillinger kan kombineres med aktiviteter rundt
Saga Oseberg og Saga Farmann. Det bør også være mulighet til å trekke linjer fremover i tiden. Det vil gi mulighet til en god forståelse for utviklingen. Kystkultursenteret må da være et ideelt utgangspunkt.

For å knytte museet mest mulig opp mot byen bør Vikingodden beholdes som et «ferjeleie» over til museet.
På Vikingodden kan det i tillegg lages et miljø som virker som en teaser for museet.