Langs Brygga ligger båtene nå like tett som på gode sommerdager tidligere. For Tønsberg er dette svært viktig. Hotellene, restaurantene og utestedene langs bryggekanten har til sammen noe slikt som 800 arbeidsplasser, folk som nå for det meste er tilbake i jobb. I tillegg nyter handelsnæring og servicebedrifter godt av den ekstra trafikken. Vi merker oss også at campingplassene rundt byen er nærmest fullbooket.

Men tilstrømmingen gir også noen utfordringer. Redningsselskapet har fullt opp å gjøre, og også politiet melder om mange tilfeller av promillekjøring til sjøs og manglende båtvett. Politiet har trappet opp ressursbruken til båtpatruljen, og kan dermed slå ned på flere av synderne. Dessverre er det vel nettopp mer blålys på fjorden som må til for å få flere til å tenke seg om.

Slår sommerværet til igjen, betyr det mer press på badeplasser og strender enn noen gang tidligere. Derfor er det bra at Tønsberg kommune har sørget for behørig merking av offentlige badeplasser. Det bør være en god oppskrift på å unngå konflikter mellom allmennhetens rett til ferdsel og private grunneieres interesser i strandsonen.

Med flere mennesker på restauranter og utesteder øker naturligvis sjansen for smitteoppblomstring. Foreløpig har det gått veldig bra, det er nesten en måned siden noen i Tønsberg testet positivt på Covid-19. Men kommunehelsetjenesten følger nøye med, og er ikke redde for å ty til strenge reaksjoner mot dem som ikke overholder reglene. Det er betryggende.