NHO Geneo prøver i et svar til et innlegg fra SV å snakke seg vekk fra det faktum at kommersielle barnehager bidrar til å tappe barnehagene for penger. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet tilhører 25 prosent av alle private barnehager en av de fem største kjedene, en dobling siden 2013. Og 40 prosent av alle barn som går i en privat barnehage, går i en barnehage eid av de samme fem. Det tilsvarer hvert femte barn i barnehage i Norge. Og ja, det er stor forskjell på de store kommersielle barnehagene og de ideelle barnehagene. Det er førstnevnte som er problemet.

Les også

Bli med på besøk til barnehagene våre, SV!

LES OGSÅ:

Det som også er fakta, ifølge Utdanningsdirektoratet, er at disse store konsernene har særlig lave personalkostnader, de har flere barn per årsverk enn øvrige private barnehager. De har også lavere lønns- og pensjonskostnader. Dette bidrar til å spare penger som i sin tur kan gå ut i profitt.

LES OGSÅ:

Les også

Felles velferd, ikke privatisering

Går til utlandet

For som Utdanningsdirektoratet påpeker: «De store konsernene bruker en større andel av inntektene sine på husleie enn de andre private barnehagene. Dette gjelder spesielt utenlandskeide konsern».

Dette betyr i klartekst at en stor del av skattepengene til barnehage går til utenlandske konserneiere.

At det i lang tid har vært gunstig for kommersielle å investere i velferd, som barnehage og eldreomsorg, er ingen myte, slik NHO og PBL ønsker å fremstille det. Det viser flerfoldige utredninger og mediesaker.

Les også

SV dyrker gamle myter om private barnehager

LES OGSÅ:

SV mener det er på høy tid å stoppe en utvikling hvor barnas hverdag i barnehagen, omsorg for eldre eller andre velferdsgoder skal være et investeringsobjekt. Da må vi hindre en kommersialiseringsiver i velferden, og det er en sentral sak for mange kommuner. Det betyr noe hvem man stemmer på.