Gå til sidens hovedinnhold

Nå advarer Tønsberg-lærerne: Skolen må styrkes, ikke svekkes!

Vi som skriver dette innlegget er tillitsvalgte for Utdanningsforbundet ved barne- og ungdomsskolene i Tønsberg kommune og skriver dette til den nye kommunens politikere.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi som skriver dette innlegget er tillitsvalgte for Utdanningsforbundet ved barne- og ungdomsskolene i Tønsberg kommune og skriver dette til den nye kommunens politikere. Vi er sterkt bekymret over hvordan kommunen legger opp til ytterlige kutt i skolebudsjettet. Det ble i forrige skoleår kutta ni lærerstillinger i kommunen.

Dette året kan det bli flere kutt i stillinger og ytterligere millionkutt. Vi lurer derfor på hva våre politikere vil med Tønsbergskolen? Visjonen til Tønsberg kommune er “der barn ler”. Hva vil dere gjøre for å sørge for at visjonen vår blir gjennomført i praksis?

LES OGSÅ:

Skolen skal være en arena for læring, sosial utjevning, mestring og personlig utvikling. Ambisjonene for skolen øker stadig, samtidig som rammene blir redusert år for år. Rådmannen skriver selv i budsjettframlegget for 2021 at det vil bli en markant økning i skoler som har utfordringer med å nå lærernormen. Det er i tillegg foretatt en nedbemanning på assistentsiden. Begge deler skyldes i hovedsak rammekuttet i budsjettet for 2020. Skolene må også i 2021 ta en stor del av kuttene i «Handlingsrom 2024» uten at oppgavene reduseres. Tvert imot, det kommer stadig flere oppgaver som skolen skal og bør løse, ofte med de beste intensjoner. Men regnestykket går rett og slett ikke opp.

Det er lærerens ansvar å skape gode relasjoner i klassen. Barn trenger å vite at vi voksne er der for dem, passer på dem og bryr seg om dem i skolen. Det gir elevene den beste forutsetningen for læring. Skal vi opprettholde en sterk enhetsskole må sektoren styrkes, ikke kuttes.

LES OGSÅ: Innsparing i kommunen, og vi som trenger det mest, er dem de tar fra. Igjen

Må kutte i forventningene også

Hvis kommunens politikere fortsette å kutte i skolebudsjettet, må dere også ta den politiske belastningen å justere ned mål og ambisjoner. Dere kan ikke forvente at vi skal levere som før når rammene blir mindre. Vi frykter at også nye kutt vil føre til mindre tidlig innsats, da det kun er pålagt at man skal ha dette på 1. -4. trinn. Det er bare én time i uka som er minstekravet, og det er for lite til å ivareta de som trenger det mest.

LES OGSÅ: Tønsberg i pengeknipe: Tapper sparekontoen for å unngå å havne på fattiglista: – Jeg liker det dårlig

Vi i skolen jobber hver dag for å skape gode opplevelser for alle barn og ungdommer, og våre ledere strekker seg langt for å gi elevene det beste tilbudet, særlig de som trenger litt ekstra. Til tross for dette, er det manglende ressurser for å gi tilfredsstillende undervisning når det ikke er økonomi til å dekke fravær og vikarbehov

Ytterligere kutt i skolen vil gå ut over alle elever i hele skolen. Skal vi leve opp til de høye målsetningene i Tønsbergskolen trenger vi flere lærere, ikke færre!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.