Og hovedreglene er de samme begge steder: Vanning kan nemlig kun skje på følgende dager etter forbokstav i familie-/boretts-/sameiets navn i tidsrommet kl. 18.00 – 23.00.

A-G: Tirsdag og fredag

H-L: onsdag og lørdag

M-Å: mandag og torsdag

(Borettslag og sameiet har vanningsdag etter borettslagets/sameiets navn.)

Restriksjonene gjelder fra 18. mai til 21. august.

Men hvilket etternavn da?

Men hvordan er reglene hvis det er to personer som bor sammen og har to ulike eller flere etternavn? Kan man da velge og vrake blant vannedagene som passer best? Betyr det at man kan vanne på flere dager enn to hver uke?

Svaret på det er kort og godt nei.

Det er nemlig siste etternavn til den som mottar faktura for kommunale eiendomsgebyrer, som gjelder.

Hvordan kan man vanne?

Det er likevel alltid lov å vanne:

– Du har selvfølgelig lov til å vanne med kanne, sier Geir Johansen som er tjenesteleder for vann og avløp i Tønsberg kommune.

Bruker du håndholdt slange derimot, er det annerledes: Det er ikke tillatt å vanne med åpen slange i verken Færder eller Tønsberg, men om du monterer på et munnstykke kan du fint vanne innenfor de tillate vanningstidene.

Det er kun tillatt å vanne med én spreder per eiendom, og da skal vannet bare rettes mot bed, busker og lignende – plenvanning er ikke tillatt.

Bor du i hytte eller fritidsbolig, får du imidlertid ikke lov til å bruke spreder.