Nå er det ni politikere som kommer til å få noen telefoner

For eller mot Hjemseng Brygge? Det blir ingen enkel sak for Arbeiderpartiet i Færder, som her befinner seg i klem mellom partiets gamle og nye ideologiske identitet.