Vi nærmer oss jul også dette året. Vi har så langt hatt en regjering styrt av blårussen, som tar noen tak de fleste av oss ikke forstår. Kanskje ikke de selv heller. Beslutningsprosessen de siste årene har vært rimelig «sidrumpa». Vi bruker gjerne 20-30 år for å bygge en bro og det kan skyldes at vi ikke har ledere som tar ansvar, men ledere som tenker mer på velgermassen som kan vippe vedkommende ut ved neste korsvei. De tjener nemlig svært godt disse pampene i de fylkeskommunale posisjonene.

Det er på tide at et flertall bestående av AP, H og SP tar fatt i roret og holder rett kurs.

Det som het NSB heter ny VY og plutselig er det ikke en sjef i selskapet, men over 50 direktører i en haug av selskaper. Alle har millionlønninger som er langt større enn vår statsministers lønn. Det finns vel ikke en nasjon som endrer navnet på et nasjonalt selskap.

Det brukes måneders utredninger om det går an å ta i bruk tog med to etasjer i stedet for å ta en telefon til Sveits hvor de har brukt det i årevis. Konklusjonen i Norge var at oppholdet på stasjonen ble lenger da flere skulle ut og inn av toget. Svaret fra Sveits var at der har de bredere dører og ingen forsinkelser.

Nå kommer det en bølge med offentlige feiltolkninger, men nå er det Stortingsrepresentanter som ikke har greid å sjekke hvilken seng som er lovlig å benytte. Reglene virker på oss vanlige folk som ganske enkle å tolke. De som har lavet reglene burde være de første til å forstå dem.

Kanskje det hadde vært klokt å komme seg ut av EØS og gjøre som Sveits å ha handelsavtaler og beholde den såkalte selvråderetten. Herre i eget hus med andre ord.

Miljøfolket og noen i regjeringen, som tror at Norge kan redde verden, skal tyne sine egne, slik at de får efterlengtede klapp på skulderen og noen skattefrie internasjonale jobber. Kina står for 30% av verdens utslipp. Start der problemet er.

Landet har blitt tegnet på nytt og det skapes et lappeteppe der svært lite har en logisk forklaring. Telemark er slått sammen med Vestfold. Buskerud som hører naturlig med, forsvinner til Vikan og blir en del av et fylke som strekker seg fra Halden til Hallingskarvet, med unntak av Oslo. I Oslo skal Vikens administrasjon ligge. Skjer det en katastrofe i Buskerud så må to fylkesmenn tre i kraft, mens kommandosentralen og politimyndigheten for Buskerud, Telemark og Vestfold ligger i Tønsberg. Helse Norge er delt i 4 regioner. Norge er et lappeteppe.

Efter regjeringsskifte er lappeteppe tatt frem og skal sys på nytt i en annen utforming. Kostnadene er store, men det spiller ingen rolle.

Når en leder går av i staten blir vedkommende omplassert, gjerne til spesialkonsulent, og beholder millionlønn.

Vi betaler avgifter til EU slik at historien kan bevares i Europeiske land. Vi har betalt for vedlikehold av Polske slott, mens våre egne stavkirker forfaller. En liten prosentandel av disse pengene kunne vært brukt på Slottsfjellet, og vi hadde fått en gedigen turistattraksjon. Beklageligvis er ikke Riksantikvaren enig. Ruinene skal ligge og gro igjen.

Det er mange ting som skal samles for å styrke enhetene. Det eneste som oppnås er at det er flere rundt kaffebordet. Beredskapen og politiet styrkes ikke på det viset. Det skal være velutstyrte beredskapssentra, men like viktig er den enkelte enheten ute i distriktet som har kort vei. Førsteinnsatsen er særdeles viktig.

Det blir færre sykehus og lenger vei for pasientene. Se på hva som skjer med Ullevål og Rikshospitalet. Spør fagfolkene, ikke blårussen, hva som er klokt. Det skal være klokt for mennesket, men ikke alltid lommeboken.

Det har blitt lang vei fra de som lever på minstesatser og til de som har kommet seg frem med skarpe albuer. Gründerne skal vi ta vare på. Mange av dem kan sikker bidra litt mer, misunnelsen må ikke ta overhånd. Vi er avhengige av gründere og folks som satser sine penger. Det blir arbeidsplasser og penger i felleskassen av slikt.

Holde fingrene unna arveavgift. Det foreldre har slitt seg til, skal selvsagt gå til barna uten at staten skal forsyne seg i ren misunnelse.

Pandemien gjør at det stenges og åpnes og stenges. I 2 år har den herjet og dukker opp i nye utgaver. De fleste av oss respekterer påbud og råd, men noen tenker mer på seg selv og tar seg en sydentur. Pandemien beviser at vi har en dårlig beredskap både i personell og antall sykehus.

Vi skal feire jul, men færre og færre vet hvorfor. Det viktigste er presangene og fridagene. Tenk om Jesus ikke hadde blitt født i julen, hva hadde da handelsstanden gjort. Den sorte fredagen som er utvidet til en uke, kunne kanskje bli utvidet til den sorte årstiden. Det er mange som prøver å bli kvitt religionen, men presanger, fri eller overtidsbetaling vil de ha.

Det sies til stadighet at havet stiger. Pensjonen holder seg på samme lave nivå.

Ha en riktig god jul.