Tønsbergs Blad er på plass i rettssal tre i Horten tinghus for domsavsigelse i saken mot arkitekt Rune Breili og de tidligere byggesakslederne Harald Svendsen og Hans Petter Abrahamsen.

Retten ble satt klokken 09.00 av dommer Øistein Wegner Fagernes, som startet med å lese straffeutmålingen:

Dette er straffen

Rune Breili dømmes til åtte måneders ubetinget fengsel for grov korrupsjon. Han får fratrekk for to dager i varetekt.

Harald Svendsen dømmes til åtte måneders ubetinget fengsel for grov korrupsjon. Han får fratrekk for to dager i varetekt. Han må også tåle inndragning av utbytte på 28.125 kroner.

Hans Petter Abrahamsen dømmes til å betale en bot på 20.000 kroner. Boten får han for å ha feilbehandlet flere byggesaker da han var ansatt i Tjøme kommune.

Dommen er enstemmig.

Både Breili og Svendsen velger å anke dommen på stedet, både når det gjelder skyldspørsmål og straffutmåling.

Abrahamsen opplyser at han ønsker betenkningstid.

Økokrims påstand

Avgjørelsen til dommerne er derfor ikke langt unna Økokrims påstand om ubetinget fengsel i åtte måneder for både Breili og Svendsen i den delen av tiltalen som omhandler grov korrupsjon. De mente også at Svendsen burde betale 28.000 kroner i erstatning for vennetjenesten han fikk av Breili.

Når det gjelder Abrahamsen, så mente Økokrim at han burde straffes med en bot på 24.000 kroner.

Breili, Svendsen og Abrahamsen har hele tiden nektet straffskyld. Breili og Svendsen har hevdet at de utvekslet lovlige vennetjenester og at det derfor ikke kunne sees på som korrupsjon.

Forsvarerne har hele tiden tatt til orde for at den enorme mediedekningen av saken og belastningen de involverte og deres familier har hatt på grunn av dette, burde ilegges vekt i utmålingen av straff. Dette er derimot ikke hensyntatt i domsavgjørelsen.

Møtte ikke

De tre domfelte, deres forsvarere og aktoratet møtte ikke fysisk i retten i dag. De fulgte avgjørelsen via videolink. Kun dommere og presse var til stede i rettssalen i Horten.

Tønsbergs Blad har så langt ikke fått kommentarer fra de involverte partene.