I 2006 reiste Al Gore rundt og fortalte at vi hadde ti år på oss før verden gikk under. Det var selvsagt sjenerøst at han slet seg rundt fra land til land på business class for å få oss til å våkne, og da var det vel ikke mer enn rett og rimelig at han måtte ha mellom 600.000 og 1.000.000 kroner per foredrag. Det koster jo å redde verden.

Til sammen skrapte han sammen 600 millioner på foredrag og bøker. (ref Sunday Times) Noe av dette ble brukt til å føre opp et lite krypinn til 55 millioner kroner i vannkanten et sted i California. Noen påstår at byggverket ligger så nær vannet at det ville bli oversvømmet dersom hans egne prognoser om økt havnivå skulle slå til.

I 2007 kunne han fortelle at Nordpolen antagelig ville smelte i løpet av syv år.

LES OGSÅ: Vi har ikke tid til å sabotere planene for ren energi

De senere årene er fulle av lignende historier om hva som kan skje dersom vi ikke legger om vår livsstil. Historiene er blitt så mange og så dramatiske at de har mistet sin troverdighet, og det er vel bare historiefortellerne som tror på dem, men la oss likevel se på noen av dem.

* 1989: «Hele nasjoner kan bli vasket vekk fra jordas overflate på grunn av økende havnivå, dersom oppvarmingstrenden ikke er reversert innen år 2000.» Noel Brown, leder New York-kontoret i FNs miljøprogram.

* 2007: «Vi har en jordklode som koker.» Rasmus Hansson, MDG.

* 2011: «Vi har ti år på oss for å redde jorda.» Friluftsmannen og miljøforkjemperen Øystein Dahle.

Og nå følger Aftenposten opp med å fortelle oss: «Utslippene må halveres de neste syv årene dersom vi vil unngå oppvarming over 1,5 gr.»

LES OGSÅ: Vi vil trenge kjernekraft

Bestemmer selv

Hvem er det som skal halvere sine utslipp? Dersom Parisavtalen er referansen, finner vi at de fleste av de store nasjonene har satt sine mål til at de skal øke sine utslipp. Rart, men, igjen ifølge Aftenposten fra 2015: «Medlemslandene bestemmer selv hvilke mål de vil ha. I løpet av 2020 skal alle land ha meldt sine mål.» Dette virker jo ganske meningsløst og særlig når vi til stadighet hører; «dersom vi skal nå våre klimamål» (Forresten, hva vil skje dersom Norge ikke når sine klimamål?)

LES OGSÅ: Hvilke naturopplevelser ville du savnet mest?

Jeg vet ikke hvor mange klimakonferanser det har vært holdt de siste årene, men jeg har ikke registrert noe konkret som har kommet ut. Hvor lenge skal vanlige mennesker måtte finne seg i å bli herset med av en gjeng fanatikere som bruker klima som alibi for å kunne utøve en slags hobby som de får andre til å betale for?

Betyr dette at vi som er uenige med klimafanatikerne er blinde for at klimaet endrer seg? Selvsagt ikke, alle som kan se ut av vinduet og har en gradestokk ser at klimaet endrer seg. Men det er ikke noe nytt, klimaet har alltid vært i endring. Det som er nytt nå er at noen har funnet ut at de kan tjene penger på fenomenet ved å lage skrekkscenarier om hva som kan skje.

LES OGSÅ: Kan bli ny produksjon på Slagentangen – dette er planene

Ensidig bilde

For å få et mer balansert bilde av klimadebatten kunne det vært interessant om en med faglig bakgrunn hadde blitt invitert til noen av debattene om klimaendringer og konsekvenser. Og da kunne f.eks. NRK invitert noen fra Klimarealistene der man finner topp kvalifiserte vitenskapsfolk. I stedet inviteres folk med samme syn, bare med forskjell styrke i engasjementet. Når en representant for Extinction Rebellions, som er villig til å drepe, blir invitert til debatt sammen med en representant for Bellona, som etter hvert har blitt ganske moderate, er dette et balansert deltagerpanel, ifølge NRK.

LES OGSÅ: Her kan det komme et gigantisk solkraftverk – kommunen krever svar på flere spørsmål

Verden trenger fortsatt mennesker som er villige til å gjøre en innsats for å redde kloden, men vi bør konsentrere oss om det vi kan gjøre noe med. Klimaet styres av solaktiviteter og jordaksens helningsvinkel, og greier seg selv, men miljøet er det verre med, for det gjør vi mennesker vårt ytterste for å ødelegge. Vi forsøpler og forurenser, og det er her vi bør gjøre en innsats for å rydde opp etter våre egne feilgrep.