På mandag startet COP 26, FNs årlige klimaforhandlinger. Hvis verden skal unngå global krise har vi ifølge FNs klimapanel bare ni år på å kutte utslipp for å unngå to-graders oppvarming, og nå er det viktig at alle land bidrar og tar ansvar. Norge liker å skryte av at vi er et foregangsland og en klimanasjon, men hvis vi vil fortsette å kalle oss det er vi nødt til å gjøre ord om til handling, og komme med konkrete tiltak.

«Klimanasjonen» Norge har historisk sett sluppet ut sju ganger mer klimagasser enn det folketallet vårt skulle tilsi, og fortsatt slipper vi ut langt mer enn verdensgjennomsnittet. Samtidig som vi snakker varmt om utslippskutt internasjonalt, klarer vi ikke å nå egne 5 klimamål. Norge har mål om å kutte 55 prosent av utslippene våre innen 2030, men med den nye regjeringsplattformen kommer vi ikke til å klare det.

Regjeringa vil lete etter mer olje og gass, selv om verden allerede har funnet mer enn det kloden tåler at vi brenner hvis vi skal nå klimamålene. De har heller ikke nok tiltak for å stanse tapet av natur og biologisk mangfold. Norge har ingen troverdighet som klimanasjon så lenge vi fortsetter å lete etter olje og bygge ned natur.

Samtidig som vi i snart førti år har tjent oss rike på å pumpe olje, er det de fattigere landene som merker konsekvensene av det. Klimakrisa skjer nå, og vi må slutte å prioritere økonomisk vekst foran mennesker og miljø. Nå får vi atter en gang en regjering som kun setter Norges økonomi foran fremtiden til oss unge. Norge er verdens rikeste land, hvis ikke vi kan gå foran å lede verden ut av klimakrisa, hvem kan gjøre det da?

COP26 gir Norge muligheten til å ta ansvar. Vi krever at Norge tar en ledende rolle i forhandlingene og presser på for å sette så ambisiøse mål som mulig. Norge må tørre å iverksette tiltak som følger opp de målene vi har satt oss. Vi må ta vare på naturen vår, ta internasjonalt ansvar og vi må ut av olja og inn i framtida!