Meldingen er et del av Forsvarets arbeid med en ressursdatabase, som skal sikre at de har tilgang på ressursene de måtte trenge i en sivilsituasjon. Her må sivilsamfunnet også bidra.

Onsdag får 4.155 bileiere brev om at deres bil er forhåndsrekvirert, skriver NRK.

– En slik forhåndsrekvirering kan kanskje virke dramatisk. Men dette er et føre var-tiltak, og en del av en større gjenoppbygging av en beredskap som Norge og Forsvaret en gang hadde, men som ble mindre aktuell etter den kalde krigen, sier generalmajor Lars Christian Aamodt, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon.

Foreløpig vil forsvaret bare ha bensin- og dieselbiler. Rekvireringen gjelder for ett år av gangen, og har ingen betydning i fredstid.

Det er en lov fra 1951 som er hjemmelen. Denne sier også at Forsvaret kan rekvirere hus og bygg.