Allerede før sommeren ble det klart at regjeringen ønsket å innføre moms på elbiler som kostet over en halv million kroner. Dette blir gjennomført.

Det vil si at man må betale 25 prosent moms på bilens kjøpspris over 500.000 kroner. For en bil til 750.000 kroner utgjør det 62.500 kroner ekstra.

LES OGSÅ: Så mye dyrere blir alkohol, tobakk og drivstoff i 2023

Alt annet må også bli dyrere

Samtidig har man bestemt seg for at det i Norge ikke skal selges noe annet enn elbiler i 2025.

Det betyr at når elbiler blir dyrere, må også alle andre biler bli vesentlig dyrere. Hvis ikke vil det bli mer attraktivt å kjøpe bilene som politikerne ikke ønsker at folk skal kjøpe.

Ny vektavgift for elbiler

I forslaget til statsbudsjettet for 2023 foreslår derfor regjeringen en markant økning i engangsavgiften.

For det første innføres det en helt ny vektavgift på alle biler – inkludert elbiler. Denne er på på 12,5 kroner per kg over 500 kg.

«Regjeringen foreslår å innføre en ny avgiftskomponent basert på vekt. Den nye avgiftskomponenten skal gjelde for alle personbiler. For at avgiftsøkningen ikke skal bli for stor for de minste bilene, foreslås det at den nye vektavgiften ikke beregnes på de første 500 kg. For vekten over 500 kg skal det beregnes engangsavgift med 12,5 kroner per kg.

Det vil gi en engangsavgift på om lag 17 500 kroner for en elbil med gjennomsnittlig vekt, om lag 1 900 kg. For lettere biler vil avgiften bli noe lavere, mens tyngre biler vil få noe høyere avgift. En bil på 1 100 kg vil få en avgiftsøkning på 7 500 kroner.»

Mye høyere engangsavgift

For vanlige biler legges det opp til en justering av vekt- og NOx-delen av avgiften på 2,8 prosent, mens CO₂-delen av avgiften økes med 23,4 prosent på alle trinn i avgiften.

Dette vil gjøre alle bensin- og dieselbiler vesentlig dyrere.

Forslag 2023

Egenvekt (per kg)

 • første 500 kg – 0 kr
 • neste 700 kg – 27,92 kr
 • neste 200 kg – 69,57 kr
 • neste 100 kg – 217,42 kr
 • resten – 252,85 kr

NOX-utslipp: 80,33 per mg/km

CO₂-utslipp

 • første 87 g/km – 0 kr
 • neste 31 g/km – 1351,29 (+23,4%)
 • neste 37 g/km – 1514,27 (+23,4%)
 • neste 70 g/km – 2939,27 (+23,4%)
 • resten – 4688,7 (+23,4%)

fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km: 854,65

– fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km – 1005,51

Avgift 2022

Egenvekt (per kg)

 • første 500 kg – 0 kr
 • neste 700 kg – 27,15 kr
 • neste 200 kg – 67,68 kr
 • neste 100 kg – 211,49 kr
 • resten – 245,97 kr

NOX-utslipp: 78,14 kr per mg/km

CO₂-utslipp

 • første 87 g/km – 0 kr
 • neste 31 g/km – 1 095,40 (+36,8%)
 • neste 37 g/km – 1 227,52 (+36,8%)
 • neste 70 g/km – 2 382,68
 • resten – 3 800,83

– fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km – 831,37

– fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km – 978,12

Vektfradraget for ladbare hybrider reduseres samtidig fra 15 til 10 prosent, og regjeringen varsler at det skal fases helt ut.

Dyrere å ha elbil som firmabil

De som har elbil som firmabil vil nå også oppleve at de må betale høyere fordelsbeskatning. I dag må de skatte av 80 prosent av bilens verdi, mens denne økes til 100 prosent.

Dyrere bomring for elbiler

Regjeringen foreslår også at elbiler skal betale mer i bomringen enn de gjør i dag.

I dag er det en regel som sier at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av taksten for bensinbiler. I budsjettet foreslår regjeringen at dette skal økes til 70 prosent.

Regjeringen tror det neste år kan bli totale bompengeinntekter på 16 milliarder kroner neste år, en økning på rundt 3 milliarder.

Dyrere omregistrering av elbiler

Det blir også slutt på at omregistrering av elbiler blir billigere enn for vanlige biler. Elbiler skal få full sats, noe staten regner med å tjene 250 millioner kroner på.

Avgiften varierer med hvor gammel bilen er, men er på biler nyere enn 2020 foreslått til 6868 kroner, mens den er 4147 kroner for biler registrert mellom 2012 og 2019.

PS! Vrakpanten holdes uendret.

Raser mot forslaget

Både NAF og Elbilforeningen er svært misfornøyd med endringene.

– Dette er tidenes dårligste elbilbudsjett. Her brytes Stortingets vedtak. Det var en forutsetning for å innføre moms på elbiler at konkurransekraften skulle opprettholdes. Men på ladbare hybrider gjør de ikke nok. De reduserer vektfradraget her med 5 prosent, men de skulle jo vært fjernet, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til Nettavisen.

– Men de øker CO₂-satsene med 23 prosent?

– Det gjør de, men ser man på totalen med alle endringene, både på kjøp og bruk, svekkes elbilene mot konkurrentene. Stortinget må redde elbilsatsingen, sier hun.

NAF-sjef Stig Skjøgstad er også svært misfornøyd:

– Vektavgiften er en rekkeviddeavgift fordi batterier veier. Samtidig kommer moms. Regjeringen kortslutter elbilsatsingen, sier Skjøstad i en melding.

– Det er uforståelig at regjeringen foreslår dette samtidig som de vil at flere skal velge elbil. Mange gode familiebiler med lang rekkevidde vil bli dyrere fra nyttår, slår Skjøstad fast.

Bilimportørene: – Veldig uheldig

Heller ikke bilimportørene er fornøyd med forslaget.

– Det veldig uheldig at regjeringen foreslår å innføre engangsavgift på elbiler, samtidig med at elbiler over 500.000.- også får merverdiavgift. Dette kan føre til at gamle biler med høye utslipp forblir på veien. Engangsavgiften for fossil- og dieselbiler, særlig ladbare hybrider, øker også kraftig, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) i en melding.

De ble veldig overrasket over den nye vektavgiften.

– Alle nye biler blir betydelig dyrere neste år. Konsekvensen er at gamle biler med høye utslipp vil forbli på veien. Dette er svært alvorlig når vi skal kutte klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030. Jeg forventer at SV vil så opp for klimaet i budsjettforhandlingene, sier Andresen.