Digitaliseringen av samfunnet går raskt og forenkler hverdagen for de fleste av oss. Men nettopp fordi digitaliseringen får så stor betydning, må vi sørge for at alle inkluderes i det digitale felleskapet. Derfor skal vi styrke hjelpen til de som har vanskeligheter med å benytte digitale tjenester og ønsker hjelp til å oppdatere seg.

Digitalisering gir gode og moderne tjenester og gjør at vi slipper å fylle ut papirskjemaer eller vente i kø på offentlige kontorer. Nordmenn ligger høyt på bruk av både nettbank, netthandel, sosiale medier og digitale offentlige tjenester. Vi ligger i verdenstoppen i tilgang på smarttelefoner, IKT-utstyr og i bruk av internett. Koronapandemien har dessuten virkelig vist oss betydningen av gode mobil- og bredbåndsnett og en digital offentlig sektor.

Når flere tjenester digitaliseres, blir det også være vanskeligere å stå utenfor det digitale samfunnet. Det å motivere flere til å delta digitalt og bidra med tiltak som sikrer nødvendig kompetanse i befolkningen, har derfor vært viktig for denne regjeringen. Vi jobber tett med både Seniornett, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og kommunenes interesseorganisasjon KS. Innsatsen har vært rettet mot de eldre, personer som står utenfor arbeidsliv og utdanning og mot innvandrere.

Regjeringen har nylig lansert strategien Digital hele livet som skal styrke arbeidet med å inkludere flere i vårt digitale fellesskap. Vi vil at det skal bli enklere å få hjelp til å heve sin digitale kompetanse. Dette kan enten gjelde unge som ikke har kunnskap om hvordan forvaltningen fungerer, eldre med manglende kunnskaper om bruk av smarttelefon eller nyankomne innvandrere som ikke skjønner hvordan man bruker NAV og Skatteetatens digitale tjenester. Alle kan vi trenge hjelp og opplæring innimellom, om det gjelder å sette opp en ruter i stua hjemme eller logge seg inn på Helse Norge. Derfor foreslår vi blant annet også "digitale hjelpere" som kan hjelpe med stort og smått i hverdagen.

For kommunene skal det bli enklere å raskt kunne etablere Digihjelpen-tilbud til innbyggere med manglende eller lav digital kompetanse. Regjeringen vil også sørge for at veiledningstilbudene i kommunene blir bedre. I dag er det stort sprik mellom kommunene og hvordan de jobber med digital inkludering.

I tillegg starter vi et arbeid for at digitale offentlige tjenester blir likere og enklere å bruke. Vi vil at brukerne skal kjenne seg igjen på offentlige nettsider og oppleve det som enklere å bruke de forskjellige offentlige digitale tjenestene.

Målet vårt er å sikre at alle innbyggere som ønsker det kan få det påfyllet som trengs for å kunne digitale verktøy og tjenester som vi i dag er blitt så avhengige av. Slik sørger vi for at alle får tilgang på gode tjenester og kan ta del i samfunnsliv og sosiale fellesskap.