Gå til sidens hovedinnhold

Nå må kommunestyret ta ansvar for at lærernormen fylles i Tønsberg kommune

Det er barn i Tønsberg som ikke får den spesialundervisning de har krav på. Barn som ikke har fulle skoledager, og som har redusert SFO-tilbud.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har ikke nok lærere til å se og møte barnas faglige og psykososiale behov. Budsjettkutt har ført til at skoler ikke oppfyller lærernorm. Dette må reverseres, og vi forventer at kommunestyret tar ansvar.

Den økonomiske rammen Sandeåsen skole er tildelt, har ført til reduksjon i antall årsverk. Lærernormen oppfylles ikke på noen av hovedtrinnene. Det er færre timer til vanlig undervisning, intensiv opplæring og tilpasset undervisning. FAU er svært bekymret over dette. I tillegg uroer vi oss over konsekvensene av at det er færre voksne til å fange opp elever som strever, og mindre eller ingen mulighet til å gi individuelle tilpasninger der det er behov for det. Sandeåsen skole er dessverre ikke alene om disse utfordringene.

FUG og FAUer flere Tønsbergskoler har over lang tid meldt bekymring til politikere, kommunalsjef, utvalg for oppvekst og opplæring, statsforvalter og media. Det er varslet om en stadig mer krevende situasjon for skolene, og uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser dette får for barna våre. Og for våre barns lærere, som har en arbeidshverdag med stadig økende belastning. Vi har krevd tiltak.

Det vi har fått er gjennomførte budsjettkutt. Det vi har fått, er politikere som sier at de deler vår bekymring, men at det ikke finnes penger.

I Tønsbergs Blad 2. juni sier leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune at gruppeledere, og hele kommunestyret, har et ansvar for å sikre at lærernormen blir oppfylt. FAU ved Sandeåsen krever det samme, og vi er garantert ikke alene om dette.

Lærernormen ble innført blant annet for å sikre den tidlige innsatsen enda bedre, og gi lærerne enda bedre tid til å se og støtte hver enkelt elev. I Tønsberg kommune opplever vi at det motsatte skjer. Hvor mange barn skal gå usett gjennom skolehverdagen og hvor mange lærere skal slites ut før politikerne tar affære?

Nok er nok! Vi forventer vi at kommunestyret tar grep, og sørger for at alle skoler i Tønsberg oppfyller lærernormen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.