Gå til sidens hovedinnhold

Nå må myndighetene besinne seg!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er et komplisert saksgang fram og tilbake mellom de impliserte kommuner og fylkeskommunen vedrørende videre fremdrift for å få på plass brua over Byfjorden til Vear nord (fra Bekkeveien til Vear nord)

Men nå er det på tide at alle impliserte parter (kommuner og fylke: Vestfold og Telemark) legger godviljen til å få fart på denne saken.

Hogsnesbakken er og blir en farefull strekning for trafikanter opp bakken og nedover til Jarlsberg!

Undertegnede kjører på denne strekningen nesten hver dag og jeg sitter med hjerte i halsen. Det er sjelden jeg ser en bil oppover bakken mot Vear som holder seg på riktig side av den opptrukne hvite sperrelinjen.

Veien er altfor smal til en forsvarlig passering av kjøretøyer og hensynet til gående og syklende som er innenfor den hvite sperrelinjen.

Undertegnede kjører bevist på riktig side av sperrelinjen med det resultat at jeg bare er et hår fra å kollidere med bilene som kommer nedover. Nedover har ikke bilistene en millimeter mer å gå på en der de ferdes nedover!

I trafikkreglene står det klart i lovs form at hvis man bryter den hvite sperrelinjen, skal man bøtelegges med 4000–5000 kroner.

At politiet står fram i avisen og understreker at de ser igjennom fingrene om de skulle se at noen bryter sperrelinjen, er jo helt utrolig!

Er det slik politiet håndhever brudd på trafikkreglene, som igjen kan framskaffe ulykker med døden til følge og hvordan stiller forsikringsselskapene seg til dette: eks hvis to biler smadrer ved passering på riktig side av sperrelinjen oppover denne veien.

Et annet eksempel er hvis en syklist (eller gående) kommer i full fart nedover på sin riktige side av den hvite sperrelinjen og en bilist kaster bilen sin inn over sperrelinjen, for å unngå kollisjon mot bilen som kommer nedover (dette bør Tønsbergs Blad undersøke og gi et svar på)

Nå må myndighetene våkne!

Saken kan ikke lenger settes på vent med utbyggingsprosjektet med brua og den farlige Hogsnesbakken og utredningen med et forsvarlig veisystem som innbefatter vei -regulering i forbindelse med byggingen av det nye Hogsnes sykehjem!

Undertegnede henstiller til politikere i kommunene og fylkestinget å kjenne sitt ansvar bevist, før ulykker inntreffer!

Kommentarer til denne saken