Dette må være en modig maur, tenkte jeg, men det inntrykket forsvant raskt under lesning av teksten. Skribenten viste seg å være en utbygger med mer næringsvett enn forstand på ansvarlig byutvikling. Det preget da også hele artikkelen, som la opp til en snedig markedsføring av utbyggers (H. Henriksen AS) oppblåste byggeprosjekt på Træleborg-tomten.

Når man gransker skissene til byggeprosjektet, skjønner man behovet for mer fortetting og større høyder. Det er ikke småskala-hus som skal bygges, nei her er det kompakte boligblokker opp til fem etasjer, og kanskje litt næring på gatenivå. Skjønt den viktigste næring blir nok i salg av leiligheter. Klart utbygger da må få politikerne på banen, noe debattartikkelen legger opp til. Egentlig er det ikke et debattinnlegg, men en slesk gratisannonse med by- og byggfaglig selvskryt som ruller og går i TB dag etter dag.

LES OGSÅ: Politikerne må kreve mer fortetting og større høyder!

Boligarker

I hovedsak er teksten rettet mot Tønsbergs politikere, som nå må forstå hva byen faktisk trenger, nemlig mer fortetting og større byggehøyder, som om kravet uttrykker et akutt behov hos både utbyggere og innbyggere. For øyeblikket er det bare aksjeselskapet H. Henriksen som har hastverk og trenger politikernes velsignelse. Derfor er det viktig for utbygger å vise innbyggerne på prent i TB hvor stor omsorg og ditto ansvar dette selskapet har for middelalderbyens verdier og utviklingsmuligheter.

«Vi er stolte av byen vår, og Tønsberg er en viktig del av identiteten vår, sammen med vikinger og det yrende bylivet».

Jo da, her er det mye omsorg for byen, men det nevnes ikke noe om det helt spesielle ved byen, nemlig den historiske trehusbebyggelsen, som setter klare begrensninger for høyhus og fortettinger. Det finnes også en rekke miljømessige forhold som må tas hensyn til. Allikevel ser vi hvor ødelagt kanalområdet er blitt av sterile boligblokker, der også den maritime næringsvirksomheten kunne fått sine muligheter. Den eneste næringen utbyggerne bryr seg om er salg av leiligheter, så nær sentrum som mulig. Uttrykket «boligarker» er et blinkskudd.

LES OGSÅ: Politikerne ber dem komme opp med et nytt forslag: – Det sikrer at vi fortsatt beholder bedriften i Tønsberg

Smisking

Denne smiskeretorikken for byens borgere kan sikkert ha en viss effekt på den politiske vurderingen av omsøkte reguleringsplan på Træleborg. Her har vi en utbygger som både er bypatriot og tenker seg en positiv og langsiktig utvikling. Ja, vi får inntrykk av at det ikke er utbyggeren som trenger mer fortetting og større høyder, men byen selv og dens innbyggere. Ut fra det resonnementet skjønner man også hvor snedig overskriften og teksten er formulert. Når politikerne her blir oppfordret til å kreve mer fortetting og større høyde, kommer liksom ikke kravet fra utbygger, men fra byen og dens borgere.

LES OGSÅ: Vi blir utestengt fra all demokratisk innflytelse

Demokratisk sett er denne innfallsvinkelen tilforlatelig og troverdig. Men vi skal merke oss at debattinnlegget er presentert i avisen og rettet mot byens innbyggere, der utbygger i et offentlig ordskifte kan påvirke politikerne mer indirekte via velgerne. I dette finurlige spillet mellom utbygger og politikere er det mange krokveier og manipuleringstrekk, men alle peker her i en bestemt retning, i utbyggers favør. Tittelen er klar på det punkt: Nå må politikerne få ræva i gir.