Ingen, som ønsker at barn og unge skal slippe unødige store helse-plager i fremtiden, kan lenger overse de farer som er forbundet med bruk av trådløs teknologi. Forskere kloden rundt advarer mot alvorlige helsevirkninger av 5G, femte generasjon telekommunikasjon, som snart skal rulles ut i hele Norge.

Dette er allerede prøveprosjekt i Kongsberg, Oslo, Elverum og nå Trondheim (men kanskje også mange andre steder!) Vi imponeres og forføres stadig av den trådløse teknologien og dens muligheter. Tingenes internett, smarte strøm-målere, smarte hus og smarte byer er kanskje ikke så smart allikevel når vi får vite hva dette innebærer av helseutfordringer. 5G vil komme til å øke eksponering for radiofrekvente og elektriske felt (RF og EMF) betraktelig, og når vi så hører om at denne strålingen er påvist å være skadelig på cellenivå for mennesker og miljø, så er det å regne for et stort overgrep fra våre myndigheters side at de nå skal tillate at denne teknologien fortsatt skal få tas i bruk i et enda større omfang. 5G vil resultere i en massiv økning av tvungen eksponering.

LES OGSÅ: Hvorfor uteblir den viktige debatten om helseskadelig stråling?

Ingen vil lenger unngå å bli eksponert! At vår fagmyndighet, tidligere Statens strålevern, nå Direktoratet for stråling og atomsikkerhet (DSA), vårt helsevesen, vår Helseminister og andre politiker kan tørre se dette eksperimentet på barn og unge få fortsette er ufattelig når de vet at 180 forskere og leger fra 37 land har sendt ut en 5G appell, hvor de anbefaler utsettelse av utrullingen av 5G, og når de også vet at 230 forskere fra 40 land har sendt appell til FN og WHO, hvor de uttrykker alvorlig bekymring når det gjelder økende eksponering fra elektromagnetiske felt og mikrobølget stråling fra trådløs teknologi. Disse forskere og leger henviser til vitenskapelige studier, mange fagfellevurderte, som har vist at EMF påvirker alle levende organismer ved nivåer langt under dagens påståtte sikre grenseverdier. Effektene omfatter økt risiko for kreft, genetiske skader, økt mengde av skadelige frie radikaler, utmattelse, søvnproblemer, læring- og hukommelsessvikt, nevrologiske lidelser m.m.

LES OGSÅ: Smarte strømmålere, ville trolig ikke blitt innført i dag hadde våre myndigheter bare visst om konsekvensene 

Er det ikke nettopp disse problemer og sykdommer som har økt de siste tiår? Gjeldene grenseverdier for stråling bygger for øvrig på at det bare er oppvarming som kan gi biologiske virkninger. Dette stemmer ikke ifølge forskningen (ref. bl.a. Martin Pall). Europa EM-EMF Guideline 2016 sine retningslinjer utarbeidet av 16 miljømedisinere i det Europeiske akademiet for miljømedisin (EUROPAEM) slår fast følgende; «Å ikke handle nå vil bli kostbart for samfunnet og er ikke lenger et alternativ … vi kjenner enstemmig denne alvorlige trusselen mot folkehelsen … og omfattende forebyggende tiltak må vedtas og prioriteres for å møte den verdensomspennende pan-epidemien, som vi kan se foran oss». Er ikke disse anbefalinger og advarsler grunn god nok til å stoppe 5G nå? Våre myndigheter har pålagt seg selv å skulle jobbe forebyggende for å opprettholde god folkehelse. De er pålagt å handle etter grunnlovens miljøparagraf §112, etter Folkehelseloven, ref. føre-var-prinsippet og Nûrnbergkodeksen (1949), som skal gjelde for alle eksperimenter på mennesker. Dette må da vel kunne tilsi at 5G må stoppes nå?

Hva mener våre politikere tro? Noen som vil svare?