I mange år har Foreldreutvalget for barnehagene (FUB) i Tønsberg og mange andre sagt tydelig fra om at det satses for lite på oppvekstsektoren og på barnehagene våre.

Et grelt eksempel er dette: Verifiserte tall viser at en vanlig barnehage i kommunen kun har full bemanning på avdeling i omkring tre timer per dag. Dette er et åpenbart problem for barna og for de ansatte når åpningstiden er på over ni timer. I lang tid har vi sagt at grunnbemanningen i alle barnehager må styrkes betraktelig for å bedre på dagens forhold. Det er langt igjen.

Vi har sagt at det må tilføres ansattressurser for å ta seg av matserveringen som er innført, som også medfører mye forberedelser, rydding og vasking, og som stjeler ytterligere tid fra den allerede pressede bemanningen.

Vi har sagt at grunnbemanningen må styrkes kraftig for å gi barna nok kjente, trygge ansatte rundt seg, og at vikarer må være et soleklart unntak, ikke en hverdagslig løsning i en så viktig sektor som denne. Vi har sagt at kompetansekravene til vikarer må heves betraktelig. I hvilke andre sektorer i samfunnet vårt tillater man bruk av ufaglærte vikarer i så stor grad? Det er alvorlig at det skjer på en arena der målet er å gi god omsorg og et pedagogisk tilbud til tusenvis av våre yngste innbyggere.

LES OGSÅ: Opp- og nedtur for Tønsberg

Må bli attraktiv

Vi har vist til undersøkelser som peker på bemanningen som en viktig faktor for å forstå sykefravær. Vi har sagt at man må gjøre kommunen attraktiv for barnehagelærerstudenter og fagpersoner, slik at vi sikres tilfang av kvalifisert arbeidskraft i barnehagene våre.

Prøveprosjektet som er innført i noen enkeltbarnehager viser krystallklart at økt bemanning er bra for barna, for de ansatte og for barnehagen. Hvorfor dette prosjektet, med så gode resultater ikke gjøres permanent og rulles ut som et strakstiltak i alle barnehager er nærmest uforståelig, når man ser gevinsten.

LES OGSÅ: Det kan noen ganger være nyttig å se på hva som måles i de ulike undersøkelsene

Vi har lenge sagt at barn må få tilbud om barnehageplass i sitt nærområde. Barn må få bli kjent med og få muligheten til å leke med andre barn i sitt område. Det får de ikke dersom de får barnehageplass langt unna hjemmet. Små barn skal dessuten måtte slippe å tilbringe halve ettermiddagen sin, etter en lang dag, i bilkøer og ettermiddagsrush for å komme hjem fra barnehagen på andre siden av byen.

Vi vet at de første årene i et barns liv er særdeles viktige for hvordan menneskene klarer seg senere i livet sitt. Dette har vi formidlet til våre politikere utallige ganger. Allikevel havner Tønsberg i bunnsjiktet på listen over kommunenes satsing på barn og unge, blant annet på barnehage og skole. Dette er særdeles alvorlig. Samtlige kommunepolitikere bør hoppe i stolen over dette.

LES OGSÅ: Kommunen der barn skal le, er blant landets dårligste på tilbud til barn og unge: – Jeg ble sjokkert

Barnas beste foran alt

Norge er forpliktet av FNs barnekonvensjon til å handle i tråd med denne. Der er det meget tydelig nedfelt at barnets beste skal være førende prinsipp i alle avgjørelser som vedkommer barna, enten de foretas av offentlige myndigheter, domstoler eller andre.

Tønsberg kommunes barn er intet unntak. Dessverre ser vi altså at barnets beste ikke alltid har hovedfokus når det kommer til stykket og når man skal finne løsninger for alle barnas hverdag og deres liv.

Dette betyr at vi nå trenger en egen instans som kan være barnas vaktbikkje. Vi trenger et barneombud i kommunen vår som skal påse at barnets rettigheter og barnets beste er det førende prinsipp ikke bare på et papir, men i praksis, i alle avgjørelser som omhandler barn, uansett sektor og uansett arena.

LES OGSÅ: Olav (SV) frykter eksplosjon i vansker for barn og unge: – Vi må handle nå

Et barneombud skal tale barnas sak – uansett. Et slikt ombud må gis et tydelig mandat med makt og myndighet og med direktelinje til administrasjon og politikere. Et barneombud i kommunen er for øvrig helt på linje med Tønsbergs visjon «Der barn ler». Vi opprettholder alle ovennevnte anbefalinger og ber altså i tillegg om et nytt tiltak: Tønsberg kommune må innføre et eget barneombud, og det må skje nå.