Nå vil de overvåke hele dette området: – Ingen andre tiltak er aktuelle

– Har Færder kommune noen innvending til våre planer?