Naboene har klaget, rådmannen har sagt sitt. Nå blir det opp til politikerne

Rådmannen anbefaler at den katolske kirken i Træleborg får bygge et nytt klokketårn på 15 meter.