I dag utgjør avgifter og moms om lag halvparten av pumpeprisen. Det er fullt mulig å få pumpeprisen ned under 20 kroner liter om regjeringen kutter avgiftene.

Disse drivstoffprisene kommer på toppen av økte matpriser, økte renter og økte strømpriser. Det utgjør en stadig mer krevende situasjon for svært mange. Hva gjør regjeringen med noen av verdens høyeste drivstoffavgifter?

Regjeringen har selv lovet, etter påtrykk fra NAF, at drivstoffavgiftene skal ned.

LES OGSÅ: Hvor er NAF?

Jan Akerholt spurte i Tønsbergs Blad torsdag 3. juni hvor det blir av NAF i denne situasjonen, siden han ikke ser oss i mediene. Jeg kan forsikre om at vi ikke lar verken mediene eller politikerne hvile. Avgiftene på bil og drivstoff er en av de sakene vi oftest tar opp, både i Stortinget, i møter med departementene og i mediene. I januar til april har vi snakket om bilavgifter i mediene mer enn 57 ganger – blant annet på Dagsrevyen 1. juni.

Når politikerne så langt ikke har lyttet, har oversett våre krav om at de må oppfylle egne løfter og i stedet sier de skal «følge situasjonen» er det ikke rart Akerholt og mange med ham blir oppgitt. Vi står på samme side i denne kampen, og har 500.000 medlemmer med oss.

Politikere som ikke kjenner folks hverdag utgjør et samfunnsproblem. NAF er en av organisasjonene som har mulighet til å påvirke, og vi gir ikke opp. Det er det store, kollektive «brølet» som vi venter politikerne lytter til. Slik de har lovet.