Det er LO Stat og Spekter som forhandler under ledelse av riksmekler Mats Ruland.

Målet er enighet om et bedre oppgjør for medlemmene i Fagforbundet Post og finans, etter at lønnstilbudet som ville gitt minst 15.800 kroner til alle, ble avvist i uravstemningen. Mange mente det var for dårlig, skriver FriFagbevegelse.

Leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans opplyser at de har meldt plassoppsigelse for samtlige av sine medlemmer i Posten Norge. Det betyr at nær 10.000 postansatte kan bli tatt ut i streik.

I første omgang er det meldt om plassfratredelse for 448 ansatte fra torsdag.

Arbeidsgiverne i Posten Norge har på sin side sendt ut et betinget permitteringsvarsel.