Gå til sidens hovedinnhold

Når arkitekturen ikke vil tilpasse seg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når nye bygg og boliger etter søknad skal veies og vurderes på den kommunale gullvekta så er det særlig to forhold som er utslagsgivende. Bygget må ha gode visuelle/estetiske, kvaliteter i seg selv og samtidig være slik utformet at det er godt tilpasset omgivelsene, både den eksisterende bebyggelse og landskapet omkring. De to vilkårene er lovfestet i paragraf 29-2 i Plan- og bygningsloven, men har også nedfelt seg som juridisk bindende prinsipper i kommuneplaner og utfyllende bestemmelser.

Disse juridiske og estetiske premissene skulle dermed være avklaret og etterfulgt når arkitekt og utbygger leverer inn til kommunene en søknad om tiltak. Men gang på gang ser vi at arkitektene har gått sine egne veier og formgitt et byggeprosjekt som avviker fa de lovbestemte krav. Utbyggingen av Nedre Langgate 19 i Tønsberg er et skrekkeksempel, men det dukker stadig opp nye byggesøknader der arkitekt og utbygger presenterer en annen og mer problematisk utforming enn det som er tillatt.

Det er særlig to tidsaktuelle byggeprosjekter som nå bryter med tillatte krav. Begge er i Færder kommune, den ene på Nøtterøy, den andre på Tjøme. Førstnevnte befinner seg på Kalvetangen (Kalvetangveien 92), mens sistnevnte i Tjøme sentrum (Kirkerønningen 6). I begge sakene er det et iøynefallende misforhold mellom tiltak og bebygde omgivelser. Bak forslaget til utbygging på Kalvetangen står KB Arkitekter, mens SPIR Arkitekter har satt sitt bumerke på to boligblokker i Tjøme sentrum. I begge tilfeller har arkitektene tenkt og formgitt tiltakene som isolerte og selvtilstrekkelige bygninger.

På Tjøme skal det bygges to modernistiske kassebygg uten formal og estetisk dialog med den eksisterende bebyggelse. Man trenger ikke å være arkitekt eller annen fagmann for å se at de to bolig-kassene representerer åpenbare brudd med kravet om tilpasning. At SPIR Arkitekter har gitt blaffen i tilpasningskravet er vi vant med, så også at blokkene i seg selv ikke er noen estetisk pryd for omgivelsene. Allikevel er de godkjent av kommunens fagfolk og politikere, skjønt dette er arkitektonisk lavmål. Det gir også strykkarakter til den kommunale dømmekraften, som neppe kan ha vurdert estetikk og plassering i det hele tatt.

Tiltaket på Kalvetangen er foreløpig bare under planlegging, men KB Arkitekter har allerede tegnet den ønskede eneboligen etter et modernistisk skjema som gir lite spillerom for estetikk og visuelle kvaliteter. En to-etasjes kasseform med flatt tak er utgangspunktet, mens det er laget noen mindre forskyvinger i blokkform og takvinkler. Vindusdimensjoner og plassering følger sikkert romfordelingen, men spiller ikke på lag med den estetiske organiseringen av veggfasadene. Den visuelle effekten av disse grepene virker kraftløs og uten overgripende volumstyring, som om bygningen mangler en arkitektonisk ide.

Siden byggeprosjektet fortsatt er i en planleggingsfase og utformingen vil kunne justeres, er det vanskelig å si noe sikkert om tilpasningen. Først skal en eksisterende bolig rives, men de foreløpige skissene til det nye prosjektet er allerede tilgjengelig og viser at det ikke gjort noe forsøk på tilpasning til den eksisterende bebyggelsen. KB Arkitekter har tydeligvis sett på tiltaket som et unikt og selvsentrert prosjekt, et slags signaturbygg som vil miste sin identitet om det må tilpasse seg stedets eksisterende byggeskikk.

Det virker nesten som om modernistiske arkitekter lever i en konstant identitetskrise og at de faglig sett er permanent egosvake. Og her er KB Arkitekter og Spir Arkitekter av samme sorten. De tåler ikke å tegne et bygg som må ta hensyn til omgivelsenes arkitektur. Da mister de tydeligvis sin skapende identitet, men det gjør de jo uansett hva de tegner. Så lenge de jobber ut fra det modernistiske paradigmet, som ikke gir rom for en skjønnhet med menneskelige kvaliteter, vil de konstruere bygg og boliger uten estetikk og historisk bærekraft. Ikke så rart at det blir arkitekturopprør.

Kommentarer til denne saken