Sommeren 2019 viser Frp igjen sitt sanne jeg. Det ble sommeren egoistiske prinsipper ble viktigere enn menneskeliv.

I desperasjon over dårlige meningsmålinger forsøker de å sette sine to kjernesaker på dagsorden. Men i sommer gjør de det på en måte som gjør meg sint, opprørt og kvalm.

I transport saken ønsker Frp å fjerne gjennomsnittsmålinger som uten tvil virker for å få ned farten og antall drepte på veiene. Miljøpartiet De Grønne er tydelige på at veiene skal være trygge, for bilistene, for de som sykler og for de som beveger seg til fots. De Grønne vil at vi skal satse på bedre veivedlikehold og øke sikkerheten på de veiene vi allerede har. Vi ser ikke motsetningen mellom sikre veier og automatisk trafikkovervåking.

I kjernesak nummer to går justisministeren vår ut å kritiserer frivillige som redder menneskeliv i Middelhavet. Han har riktignok moderert seg noe etter massiv kritikk men budskapet nådde frem. Ikke redd dem, for da blir flere fristet til å flykte.

Norge har et grunnleggende ansvar for å bidra i en verden der mange er på flukt fra krig, forfølgelse og klimaendringer. De Grønne vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningepolitikk. Den vil være forankret i anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger og i våre lange tradisjoner for å bidra internasjonalt og her hjemme.

Utspillene fra Frp på de to kjernesakene er ikke bare populistiske, de er direkte inhumane. Frp sine prinsipper trumfer i sommer menneskeliv. Egoismen mangler ingen grenser.