I et innlegg i Tønsberg Blad holder representanter fra pensjonistutvalget i Fagforbundet Tønsberg liv i gamle myter om private i velferden. Jeg blir rett og slett oppgitt av å lese påstandene som fremmes i innlegget.

Vi i NHO Service og Handel, som representerer private helse- og velferdsbedrifter, er en del av et organisert arbeidsliv. De fleste av våre medlemmer er bundet av tariffavtaler som partene selv har fremforhandlet, deriblant med Fagforbundet. Avtalene gir AFP-opptjening og i tillegg er det lokale lønnsforhandlinger på den enkelte arbeidsplass. I NHO-avtalene utgjør lokal lønnsdannelse en betydelig faktor for å kunne si noe om de faktisk lønns- og arbeidsvilkårene for den enkelte. Våre medlemmer har innskuddspensjon som oftest godt over lovens minimumskrav på 2 prosent. Sykepleiere har lovpålagt ytelsespensjon uansett hvor de jobber. Vi ble senest enige om hovedoppgjøret for 2020 nylig med både Fagforbundet og sykepleierforbundet. Derfor er det spesielt at representanter fra Fagforbundet mener medlemmene sine blir ofret for profitt når de selv sitter ved forhandlingsbordet og påvirker resultatene gjennom vårt velutviklede trepartsamarbeid der partene fremforhandler og reforhandler løpende hvert år.

BAKGRUNN: Når omsorgstjenester blir butikk og ansatte ofres for profitt!

I desember 2020 kom NOUen "Private aktører i velferdsstaten" levert av Velferdstjenesteutvalget. Her har ekspertene konkludert med at private tilbydere av helse og velferd har et lavere økonomisk resultat enn andre deler av tjenestesektoren. Påstanden om at private leverandører er «pengemaskiner», er altså helt feil.

Vi står overfor store utfordringer i fremtiden. Antall eldre over 80 år vil mer enn fordobles de neste tiårene, samtidig som barnekullene er historisk lave. Det krever enorm kapasitet, fagfolk og økonomiske ressurser. Fordi behovene blir så formidable, utfordrer dette alle velferdsordningene våre.

Vi er enige med Fagforbundet i at vi må jobbe for å gjøre helse- og velferdsyrker mer attraktivt. De ansatte er den viktigste ressursen vi har i helsetjenestene. Men Fagforbundet i Tønsberg gir inntrykk av at deres egne medlemmer omtrent blir tvunget til å jobbe i private virksomheter. Tvert imot har mange selv aktivt valgt å jobbe i et privat selskap. Mange har jobbet innen privat velferd i flere år og ønsker å fortsette med det. Alle som drive fagdrevne helse og velferdstjenester av høy kvalitet enten man er offentlig eller privat arbeidsgiver er nødt til å ha attraktive lønns og arbeidsvilkår for å rekruttere og holde på gode medarbeidere.

Det at vi har en velferdsmiks med et mangfold av virksomheter, som er en del av den norske modellen, er ikke et problem, det er en stor styrke for å kunne utvikle velferdssamfunnet vårt og gjøre det mer attraktivt å jobbe i helse- og velferdssektoren. Når opp mot én av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060, er det ingen tvil om at det trengs flere fagmiljøer som vil skape arbeidsplasser, utvikle tjenestene og gjøre det attraktiv å jobbe innen denne sektoren.

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Denne velferdsmiksen har gitt oss verdens beste velferdssamfunn. Historisk har mange nye tjenester blitt utviklet i privat sektor. Valgfrihet gir brukere og pårørende verdighet og innflytelse over egen hverdag. Mangfold gir kommunene mulighet til å søke nye løsninger. Private aktører har også vist seg å omstille seg raskt og skalere drift og tilbud til skiftende behov. Mens det offentlige selvsagt skal finansiere, sette rammene og styringen, og være grunnsteinen i velferdssamfunnet.