Altfor ofte revner forventningene da evnen til endring ikke når opp. Å endre seg er noe av det vanskeligste i livet. I den grad vi skal endre noe, tror jeg det er best å legge vekk datoer som i 1. januar og forsøke å fastholde endringer utfra indre motivasjon.

Mye av livene våre er målt mot forventninger. Jo høyere de er, desto vanskeligere kan livet bli. Avstanden mellom forventninger og virkeligheten kan bli for stor. På den annen side skal vi ha forventninger til oss selv! Det kan gi oss høyere mestring og en opplevelse av at vi takler mange av livets sider. Det er også viktig å ha forventninger til hverandre. Det betyr at vi tror på andres muligheter. Gode forventninger kan skape økt livskvalitet både hos oss selv og andre. Et liv uten forventninger blir et liv med lite utvikling.

I nære relasjoner kan uutalte forventninger være giftige. Det er mange som går rundt med spesielle forventninger til f.eks. partneren og irriterer seg over mangel på innfrielse av nettopp disse. Tause forventninger kan i verste fall gi brutte relasjoner. Riktige forventninger øker sjansen til et godt og balansert liv! Det er lettere å forandre egne forventninger enn andres (eller for den sakens skyld egen) adferd.

De fleste av oss opplever å bli rammet av kriser eller i hvert fall uønskede opplevelser, som brutte relasjoner, alvorlig sykdom eller død i nær familie, arbeidsløshet eller ulykker mm. Ofte kan dette endre livet i så stor grad at forventninger til livskvalitet også må endres! Hvis man klarer å redefinere hva et godt liv er, øker sjansen for god livskvalitet. Det kan være svært krevende, men kan føre til mange gode dager!

Mange har forventinger til Gud! Særlig hvis vi blir rammet av hendelser som overgår det vi tror vi kan ta innover oss. Da kan den troen vi har aktiviseres på en måte som skaper store ønsker om innfrielse fra Gud. Altfor ofte skjer ikke det, selv når f eks. mange mennesker ber om det. Hvorfor overlever noen dødelig sykdom og andre ikke? For ikke å snakke om all verdens nød, krig, overgrep, elendighet og ondskap. Hvor er Gud da? Hvorfor griper ikke den allmektige Gud inn?

Dette er store spørsmål som kan gi utfordringer både for liv og tro! Mange har stilt spørsmål både til Gud og mennesker om hvorfor Gud ikke griper inn. Det har jeg også gjort. Det er vanskelig, men jeg har måttet akseptere ikke å forstå dette. En ukjent har sagt at den dagen vi forstår Gud finnes han ikke. Likevel er opplevelsen av Guds fravær troen største utfordring! Og temaet trenger mer enn et lite hjørne i avisa for å komme i dybden av!

Det jeg har fått med meg er at Gud har gitt mennesker fri vilje! Det betyr at vi har fått myndighet til å leve selvstendige liv, der vi gjør valg både for oss selv og de rundt oss. Hvis vi gjør dårlige valg, kan det i verste fall medføre lidelser og uønskede utfordringer. Den store nøden i verden er ofte forårsaket av dårlige politiske ledere som setter seg selv foran sine folk. I tillegg opplever vi i at moder jord herjer mer med oss enn tidligere. Men er dette Guds skyld?