I 1999 utpekte FNs generalforsamling den 25. november til den internasjonale dagen for eliminering av vold mot kvinner. Tønsberg Soroptimistklubb markerer perioden ved å bade Slottsfjelltårnet i oransje lys. I novembermørket er Tønsbergs stolthet et tydelig symbol på kampen mot vold mot kvinner.

Gjennom et hundreår har vi som verdens største organisasjon av yrkeskvinner, drevet prosjekter for å bedre forholdene og skape vekst for spesielt kvinner og jenter. Med 56 soroptimistklubber landet over og engasjerte medlemmer, kan soroptimistene på denne måten virkelig være en stemme for kvinner, ansvarliggjøre politikere og utgjøre en forskjell.

Tønsberg Soroptimistklubb skal i samarbeid med Sør-Øst politidistrikt, Krisesenteret og Incestsenteret i Vestfold, ha appell og stand på torget for å rette fokuset mot det verdensomspennende problemet vold er. I år skal Tønsbergs ordfører Anne Rygh Pedersen holde appell sammen med oss, og datoen er lørdag 4. desember på torget i Tønsberg.

Mange soroptimister deltok i årets Tv-aksjon med temaet «Barn, ikke brud». Dette er helt i kjernen av hva oransje dager skal markere, at vold og overgrep mot kvinner må forebygges og bekjempes! Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold rammer millioner av kvinner og setter utviklingen av hele samfunn tilbake. Fravær av vold vil ha betydelige positive følger for folkehelse, for likestilling og for samfunnsøkonomien. Frihet fra vold i nære relasjoner er en forutsetning for en bærekraftig utvikling.

Soroptimister over hele verden støtter FNs viktige kampanje «Orange the World».

Lurer du på hvorfor den oransje fargen er valgt? Dette er fordi oransje representerer varme, vitalitet og optimisme. La oss stå sammen om arbeidet for å motvirke vold mot kvinner.