Det betyr at dagens kvinnelige studenter aldri vil oppleve å tjene det samme som sine mannlige medstudenter.

Hvert eneste år er det nye formaninger om gode grunner til å vise moderasjon. For to år siden var det pandemien og det var det jammen i fjor også. Hva blir det i år da, tro? Krigen i Ukraina? Den påvirker selvsagt norsk økonomi, og det vil være meget upassende å bli for kravstore.

Men vet du hva? Nå er det nok! Det er slett ikke upassende å kreve å være like mye verdt som mannlig arbeidskraft. Det gjør oss ikke mindre følsomme for andre problemer å stå opp for oss selv å kreve å bli likestilt som arbeidskraft.

Det er urettferdig at faktorer som kjønn, etnisitet og seksuell orientering skal være avgjørende for lønns- og arbeidsvilkår. Det er et uomtvistelig faktum at kvinner tjener mindre enn menn i Norge. Nå må vi slutte å diskutere statistikken. Nå må vi handle, og vi må handle sammen. Vi finner oss ikke lenger i å bli kneblet, vi vil ha likelønn nå!