Kommunene har ansvar for kritiske velferdstjenester som barnevern, rus, psykisk helse og tjenester til personer med utviklingshemming. Den lille økningen i frie inntekter til kommunene, i statsbudsjettet, er langt fra nok til å utjevne sosiale forskjeller og styrke tjenestene.

Årets statsbudsjett føyer seg inn i rekken av budsjetter som gjør at kommunene må kutte i tjenestene til befolkingene. Budsjettbehandlinga er i gang i kommunene. Regjeringa har satt kommunestyrene i en situasjon hvor det ikke er penger til å innfri alle valgløftene.

«Noen må si nei, og det er kommunenes jobb. Ellers blir presset mot statens rikdommer for stort.» Slik oppsummerer forsker Anne Lise Fimreite forholdet mellom stat og kommune i 2003. Etter den tid har kommunene gradvis blitt fattigere, men statens rikdom er opprettholdt.

Ingen øremerkede penger til nye stillinger

Svært mange av dere politikere lovet før valget å satse på barnevernet, miljøterapeuter i skolen og utekontakt. Dere lovet å holde barnetrygden utenfor sosialhjelpen og satse på økt kompetanse i tjenesten til mennesker med utviklingshemming. Vi tror på deres gode vilje og vi tror dere ønsker å holde løftene. Mange andre løfter ble også gitt i valgkampen. Nå er virkeligheten her, med et statsbudsjett som for kommunene, er blant de dårligste på flere ti år.

• Statsbudsjettet har ingen øremerkede midler til nye stillinger i kommunalt barnevern. Det er en ansvarsfraskrivelse fra regjeringen, vi trenger en systematisk opptrappingsplan for bemanning, kompetanse og tiltaksutvikling i kommunalt barnevern. Vil du ta ansvar for å styrke barnevernet i kommunen?
• Ungdom vil møte voksne som ser dem, og har kunnskap og kompetanse til å forstå hvordan de har det. Vil du ta ansvar for at det er sosialarbeidere på de arenaene ungdom er?
• De aller fattigste familiene blir fratatt barnetrygden, når de ber om sosialhjelp. Barnetrygden er en kompensasjon som er ment for alle innbyggere med barn. Vil du ta ansvar for at det er sosialarbeidere på de arenaene ungdom er?

Kjære politikere - du har en vanskelig oppgave

De aller fattigste familiene blir fratatt barnetrygden, når de ber om sosialhjelp. Barnetrygden er en kompensasjon som er ment for alle innbyggere med barn. Vil du fortsette å ta barnetrygden fra de fattigste blant oss?

Mennesker som trenger mye bistand får ofte mangelfulle tjenester. I statsbudsjettet er det lite rom for å rette opp situasjonen til mennesker med utviklingshemming. Dermed blir det kommunenes ansvar. Hva vil du gjøre for at mennesker med utviklingshemming skal ha de samme rettigheter som andre innbyggere i din kommune?

Kjære kommunepolitiker, kommunen er fattig og staten er rik og du har en vanskelig oppgave foran deg. Vi ber deg tenke deg godt om. Du må bryte løfter. Hvilke mennesker kan best tåle brutte løfter?