Ifølge en rapport fra Telemarksforskning ligger Tønsberg kommune på 172. plass når det gjelder næringsattraktivitet i Norge. Vi mener at det ikke er godt nok. Fordi Tønsberg skal være et godt sted å bo, besøke og drive bedrift. Tønsberg har de siste årene hatt en stor økning i antall offentlige arbeidsplasser – og det er vel og bra. Men det er svært bekymringsfullt at Tønsberg på samme tid har hatt en nedgang i private arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Hvorfor dette voldsomme mindreverdighetskomplekset overfor Borgeskogen?

Bedrifter genererer inntekter og mer aktivitet. Færre bedrifter gir tilsvarende mindre inntekter og tilsvarende mindre aktivitet.

For ett år siden vedtok Tønsberg kommunestyre kommuneplanens samfunnsdel for 2021–2033. Her slår vi fast verdiene «Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune». Ett av delmålene i kommuneplanen sier at alle i Tønsberg skal få brukt sine ressurser. Dette skal gjøres gjennom å skape flere og varierte arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Pål må tenke nytt rundt driften av supermarkedet: – Er det en menneskerett å få kjøpt kald øl?

Tar ikke ansvar

Det er oppsiktsvekkende at ordføreren, som skal ivareta kommunens innbyggere og næringsdrivende, synes det er helt uproblematisk når bedrifter flytter ut av kommunen fordi de opplever det for krevende å fortsette i Tønsberg. Det er problematisk at ordfører ikke tar ansvar for å følge opp kommuneplanen og legge til rette for trygge og bærekraftige arbeidsplasser.

Det er ingen tvil om at Borgeskogen har blitt et svært godt næringsområde. Det er heller ingen tvil om at Vestfold-kommunene i flere sammenhenger sees på et felles bo- og arbeidsmarked. Vi unner Sandefjord alt godt, men samtidig ønsker vi å ta et ansvar for at våre innbyggere og våre bedrifter skal ha det best mulig i Tønsberg kommune.

LES OGSÅ: Tar med de ansatte til et moderne bygg: – Veldig viktig at Tønsberg satser mer på dette

Vi vil føre en aktiv og forutsigbar næringspolitikk. Så mens ordfører Anne står og vinker farvel til våre arbeidsplasser, vil vi bruke tida fremover til å jobbe frem flere virkemidler for å sikre og skape flere nye private arbeidsplasser i Tønsberg. Fordi vi tror på Tønsberg.