Det er valgår og det har blitt stemt på hvem som skal drive byen og fylket videre de neste 4 årene. Småpartiene, de som kom i vippeposisjon, har ingen begrensninger i sine lovnader. Her skal man få makt, koste hva det vil.

Valgkampmateriell og program forteller om hvordan de neste årene skal formes og driftes. Alle loves mer velstand og bedre familieliv. Putene skal bli større. Noen frister med oljestopp, veistopp og hundser privatbilistene for at de ikke tar den bussen som ikke går. Noen har kjøpt seg en Tesla og «sniker» i kollektivfelt, får gratis «drivstoff» og bil til halv pris. Jernbanen skal bygges ut, kollektivtrafikken skal overta og alt skal bli så mye bedre. Det dyreste vi har er politikere som lover og lover uten en tanke på kostnadene. Politikere bygger, men glemmer å vedlikeholde. Tankene begrenser seg til 4 år.

Samtidig leser vi at pensjonsutbetalingene kan få katastrofale følger på grunn av at de øker så dramatisk. Vi bevilger oss mer enn det vi har råd til og samtidig ønsker enkelte partier å stenge for oljeutvinning. Miljøet er trumfkortet. Og vi tror så gjerne på det. Oljen har gitt oss utrolige inntekter og en kanskje for dyr velstand. Enkelte områder er glemt i iveren etter å få større velferdsputer. Forsvaret, beredskapen, integrering av flyktninger, sykehus, veier og jernbane. Disse har kommet i bakgrunnen og nå må det tapte tas inn igjen. Har vi råd til det. Politikere i en valgkamp har råd. De frister, men har ikke dekning.

Det er to store partier som utgjør et politisk flertall i landet og som meget godt kunne styrt kommuner, fylker og landet på en god og forutsigbar måte. De må bare jenke seg en smule i enkelte saker så burde det gå godt.

Ap og Høyre burde gå sammen i et samarbeid for å ta et ansvar. Dette burde vært mulig å få til både lokalt, regionalt og på landsbasis. Dermed vil makten til de små som ønsker seg en vippeposisjon forsvinne, og vi fikk et demokrati som er basert på et solid flertall i folket. Det er meningsløst at et parti nær eller under sperregrensen skal kunne «styre» hele utviklingen.

Hadde Høyre og AP satt seg sammen og funnet felles løsninger, så hadde demokratiet seiret og vi kunne se fremover med forutsigbarhet.