Gå til sidens hovedinnhold

Når skal Statens strålevern begynne å fortelle sannheten om helseskader ved Elektromagnetisk stråling (EMF)?

Artikkelen er over 2 år gammel

Nå er jeg sint! 

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 26.12.2018 publiserte Tone-Mette Sjømoen, fagdirektør i Statens Strålevern et innlegg i TB, så fullt av usannheter at det ikke kan stå uimotsagt.

Hun hevder bl.a. at «den samlede forskningen viser at denne strålingen ikke er helsefarlig for oss» og at «myndighetene ikke kan forholde seg til spredte enkeltstudier som ikke holder vitenskapelig kvalitet!»   Hvor arrogant går det an å være?

Jeg spør:

■ Er et forskningsprosjekt på $25 millioner over 10 år initiert av det amerikanske NTP (National Toxicology Program) som konkluderer med at det er en sammenheng mellom bruk av mobiltelefoner (EMF), DNA-skader og hjernesvulst, et spredt enkeltstudie som ikke holder vitenskapelig kvalitet?

■  Kan vi bare avfeie at 250 forskere og vitenskapsmenn fra 40 ulike nasjoner har gått sammen og laget en rapport om bekymringene rundt EMF og 5G sendt til EU, WHO, og FN ?

■ Bør det begynne å ringe en bjelle i strålevernet når et av verdens ledende legetidsskrifter The Lancet, i sin Planetary Health utgave i desember 2018 tar for seg farene ved EMF?

Og sånn kunne jeg fortsette.

Jeg er selv ingen ekspert, men min interesse for området har økt, etter at mitt nettselskap har forsøkt å tvinge på meg en ny strømmåler uten noen form for forvarsel, uten noen form for dokumentasjon. Jeg følte en plikt til å undersøke nærmere hva de ønsket å plassere i mitt hjem. Og jeg har blitt sjokkert!

Jeg siterer videre fra Sjømoens innlegg:

«Strålingen fra trådløs teknologi er svak, og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene som er satt av den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP)»

Dette høres jo tilforlatelig ut. Det er bare det at ICNIRPs grenseverdier er satt ut fra hvor mye menneskelig vev kan tåle av oppvarming. Problemet ligger i at dette ikke er en relevant indikator for hva som skjer i kroppen under langtidspåvirkning av slik stråling. Moderne forskning (som burde være kjent for strålevernet, som hevder å følge forskningen på området tett) viser at problemene ligger på cellebiologisk nivå. Celler som mere eller mindre kontinuerlig blir utsatt for pulserende, ikke-ioniserende stråling, blir negativt påvirket på flere områder, selv ved verdier langt under de grenseverdier strålevernet lener seg på.

Med referanse til et tidligere innlegg fra Grete Søgård skriver Sjømoen:

” Søgårds påstander om at EMF er helseskadelig er kun egnet til å spre unødig frykt.”

Med beste hersketeknikk bruker altså Sjømoen sin posisjon i Strålevernet til å latterliggjøre folk som våger å sette søkelyset på deres «sannheter».  Jeg er mere bekymret for at vi har et Strålevern som lukker øynene for det som virkelig skjer i samfunnet.

Forskning viser at cellebiologiske virkninger av de endringer som skjer ved pulserende, ikke-ioniserende stråling, er sterkest i tre områder i kroppen; hjernen, hjertet og forplantningsorganene. Det kan selvfølgelig være flere årsaker til at:

■ det er en markant økning i antallet tilfeller av hjernekreft på de områder av hjernen som er nærmest der mobiltelefoner brukes

■ antallet tilfeller av Alzheimers sykdom er sterkt økende

■ tilsynelatende friske, unge mennesker dør av hjertestans

■ menns reproduksjonsevne i den vestlige verden er redusert med 50%

■ men befolkningens eksponering til økende grad av stråling gjennom bruk av mobiltelefoner, wi-fi, bluetooth og strømmålere (AMS) korrelerer godt med denne utviklingen.

Når så Sjømoen avslutter sitt innlegg med langt på vei å «friskmelde» utrullingen av 5G- teknologi, som benytter seg av enda høyere frekvensområder enn dem som benyttes til mobil kommunikasjon i dag, må jeg si jeg ikke forstår Strålevernets rolle. Jeg har trodd at Strålevernet skulle være til for å beskytte befolkningen, og ikke den industrien som ønsker å benytte folks uvitenhet til å oppnå store økonomiske gevinster.

Vi husker alle hvor lang tid det tok å vinne over tobakksindustrien, som lenge brukte sin markedsmakt til å påstå at røyking ikke var kreftfremkallende!
 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.