Gå til sidens hovedinnhold

Når skal vi begynne å følge egne planer?

Et nytt bygg i Nedre Langgate 19 er vedtatt av flertallet i plan og bygg. Vi mener helt klart at det riktige i denne saken hadde vært å gi avslag som administrasjonen la opp til, og sende saken tilbake for å justere blant annet høyden på bygget.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er enig i at aktøren som er tenkt inn i bygget er en veldig positiv bedrift for Tønsberg og bidrar til innovasjon og arbeidsplasser.

Men som utvalg kan vi nok ikke la det være det førende i saken. Bygget skal stå i mange, mange år, uavhengig av hvem som benytter lokalene.

Bygget i seg selv vil påvirke uttrykket i Nedre Langgate, i sentrum, byggene rundt – og ikke minst innbyggere som er naboene til bygget.

Uansett hvem som kommer til å bo i nabobyggene i årene fremover, vil Nedre Langgate 19 ha en påvirkning for hvordan det er å bo der som nabo.

Vi MÅ vurdere bokvalitet, og sørge for at boligutviklingen vi tillater bidrar til mer glede enn sorg – totalt sett. Det burde aldri ha vært tillatt å lage leiligheter i tredje etasje i nabobygget, men vi må ta hensyn til at de er der.

LES OGSÅ: Nedre Langgate 19: Du må tåle så inderlig vel…

Blir for høyt

KrF og Venstre fulgte rådmannens faglige anbefaling i denne saken. Bygget bli for høyt, plassering/utkraging og utforming oppfyller ikke generelle krav i byplanen om estetikk, byggeskikk og bevaring av bebyggelsen i sentrum og Nedre Langgate.

Planforslaget ivaretar ikke kravet i byplanen og anbefalingen i DIVE-analysen om avtrapping av høydene langs tverrgatene ned mot Kanalen.

LES OGSÅ: Nedre Langgate 19: Fra vondt til verre

Og alle må forvente både fortetting og bygging i sentrum i en populær by som Tønsberg, i tråd med gjeldende planer.

Vi er positive til at bygget i Nedre Langgate 19 utvikles, men sa i utvalg for plan og bygg nei til fremlagte planer, og ønsket heller et nytt revidert forslag, som hadde gjort noe med høydene, velkommen. Ellers er det mye positivt med planene for bygget, som materialbruk blant annet.

LES OGSÅ: Lene er redd Tønsberg skal miste særpreget: – Det er på tide vi setter ned foten litt

Fellesforslaget fra flere partier som ble vedtatt gjorde noe med høyden. Men det var snakk om centimetere, og er etter vårt syn av kosmetisk art. Selv om det demper bygget noe, så monner det ikke nok mye med høyden.

Vi skulle ønske utvalget kunne ha brukt den tiden bygget trengte, fulgt rådmannens og administrasjonens anbefaling, sagt nei til å legge dette ut på høring, og tatt den tiden som trengtes for å få et nytt forslag som så mer på høyder og annet, for å sikre at det ble best mulig for alle.

Det hadde byen vår fortjent.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.