De ville vise sin skuffelse og misnøye med tilbudet de fikk fra staten etter at det ble brudd i jordbruksforhandlingene tirsdag.

– Vi kunne ikke skrive under noe som undergraver norsk landbruk, sier fylkesleder Thorleif Müller i Vestfold Bondelag.

Han peker på at Stortinget nylig vedtok ny jordbruksmelding hvor det står at inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper skal reduseres og at norsk matproduksjon skal økes.

– Regjeringen viser ikke vilje til å få til dette med tilbudet vi fikk. Vi fikk tilbud om halvparten av det andre grupper er forventet å få i inntektsvekst, sier Müller.

Torsdag parkerte han og andre bønder traktorene sine i Statens park i Tønsberg for å overrekke et brev til fylkesmann Per-Arne Olsen, og for å gi uttrykk for sin frustrasjon over behandlingen gårdbrukere får av staten.

– Vi er sinte - ikke på Olsen, men på staten, sier Müller.

– Gir tap for husdyrbønder

Han er også kritisk til statens forslag om omfordelinger av midler mellom grupper av bønder.

– Dette ville føre til at husdyrbønder i Vestfold ville komme dårlig ut. Endring i beitetilskudd og kutt i prisnedskriving ville gi stor inntektsnedgang for enkeltprodusenter, sier Müller.

Anne-Helene Sommerstad Bruserud opplever at det er allerede vanskelig å overta og drive som svinebonde.

– Det krever kjempestore økonomiske investeringer, sier Bruserud som er bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag.

– Kan ikke drives som hobby

Hun har overtatt svineproduksjonen etter foreldrene sine og er nå svinebonde på deltid.

– Det er tøft. Jeg må ha en hundre prosent jobb ved siden. Jeg synes det er veldig spennende og interessant å drive med landbruk, men jeg mener at vi ikke kan drive med matproduksjon på hobbybasis. Det handler om å produsere mat til folket. Det skal ikke bare være en hobby. Det er altfor viktig til det. Dette må gjøres av folk som driver med dette hundre prosent, sier Bruserud.

Hun holdt en appell for fylkesmannen på vegne av den yngre generasjonen i landbruket.

– Da jeg så tilbudet som kom ble jeg så skuffa. Dette er ikke et tilbud som gjør at unge vil velge landbruket, sier Bruserud.

 

– Store forskjeller

Også Anders Løverød i bondelaget i Ramnes, er bekymret for at de unge vender landbruket ryggen hvis inntektsgapet mellom gårdbrukere og andre yrker ikke blir redusert.

– Det er store forskjeller. Jeg ser det bare på mine kamerater som jobber i andre yrker. De jobber åtte timer og tjener mer enn meg som jobber 10–12 hver dag. I tillegg lever vi med mye usikkerhet. Nå har vi strødd alle pengene våre på jordene og må håpe på godt vær, i tillegg til at vi må gjøre en god jobb, sier Løverød.

Han er en av dem som har tatt med seg traktoren til Tønsberg på torsdag. Etter seansen hos fylkesmannen, ble det en kjøretur gjennom byen.

– Vi vil vekke litt oppsikt og oppmerksomhet rundt det som skjer. Håper at folk skjønner det. Det var ingen sure folk byen i alle fall. Det var veldig fint.

Flere lokale aksjoner har blitt gjennomført i løpet av torsdag. I tillegg til Tønsberg ble det traktorkjøring også i Andebu og Re.